April 2015: nieuwe aandacht voor W.F. Hermans, Ludwig Wittgenstein en een blinde fotograaf

Ludwig Wittgenstein als kind

Ludwig Wittgenstein als kind

Door onze mediaredactie
Onder de meest gelezen stukken in Das Zahngold waren in april, een maand na het verschijnen van Willem Otterspeer’s Hermans-biografie, opmerkelijk veel artikelen over en rond W.F. Hermans. Niet alleen werd de terugblik op zijn necrologie veel en goed gelezen, ook het interview met Hermans’ ‘Eckermann’ Frans A. Janssen – dat al snel een pijnlijk staartje kreeg – vond veel bezoekers, evenals het interview met de blinde fotograaf een filosoof Evgen Bavcar en het stuk over de fotobiografie van de door Hermans bewonderde Ludwig Wittgenstein. Verder kwam er de laatste dagen snel meer interesse in het stuk over Hannelore Grünberg-Klein: de moeder van Arnon Grunberg, van wie afgelopen maand (postuum) een boek over haar oorlogservaringen verscheen. Onverminderd populair waren ten slotte weer de stukken over Connie Palmen en een van de leiders van de Kultuurkamer, de Betuwse schilder Jan van Anrooy.

In volgorde van de (unieke) bezoekersaantallen betekent dit dat de meestgelezen-toptien over april er alsvolgt uitziet:
1. (1) Wie zijn Babel & Voss?
2. ( re ) Het meisje dat er niet had mogen zijn – bij de dood van Hannelore Grünberg-Klein
3. (re) Reinjan Mulder en Marli Huijer over hun boek Opnieuw Beginnen
4. (-) Tranen om W.F. Hermans of Hermes Trismegistos? – interview met Frans A. Janssen
5. (8) Nazikunst in het GemeentehuisDe zaak Jan van Anrooy
6. (3) Noodgreep werd sensatie – The making of Connie Palmen
7. (-) ‘Dein trauriger Ludwig…’ – Ludwig Wittgenstein’s fotoalbum
8. (-) Een leven lang strijden tegen leugenaars, gekken en malloten, – 20 jaar na de dood van W.F. Hermans
9. (-) Interview met M.M. – ‘De Wolkenridder’ – Schoenmakers over zijn Surinaamse romancyclus
10. (-) Evgen Bavcar: ‘We zien wat we weten’ – op bezoek bij Hermans’ ‘blinde fotograaf

LEESPAARDEN

Doeschka Meijsing ten tijde van Robinson in 'De Revisor' (foto Reinjan Mulder)

Doeschka Meijsing ten tijde van Robinson in ‘De Revisor’ (foto Reinjan Mulder)

Kijken we naar de duur van de bezoeken in april, de ‘Leespaarden’, dan zien we de gebruikelijke aandacht voor de recensies van Connie Palmen’s De wetten, Doeschka Meijsing’s Robinson (5:02), Jona Oberski’s Kinderjaren (6:50), en dit keer ook J.L. Carr’s Een maand op het land (7:25).
Van de andere stukken in Das Zahngold krijgen in april langdurig aandacht:
1. (8) Vallen op iemand die ‘klopt’ –  Cees Nooteboom’s Rituelen revisited (gemiddelde leestijd 12:52 min.)
2. (re) Een leven in stukjes – bij de biografie van Kees Fens (7:31)
3. (-) ‘De zee is saai’ – De zeeschilderijen van Piet Mulder (6:59)
4. (-) Reinjan Mulder: Dood in het dorp Deil (6:36)
5. (re) 10 jaar Uitgeverij Augustus, of: De teloorgang van J.M. Meulenhoff (5:19)
6/7. (9) De ondergang van het Gymnasium in Tiel (4:56)
6/7. (-) Tranen om W.F. Hermans of Hermes Trismegistos?  (4:56)
7. (-) Interview met Marli Huijer in Trouw over Opnieuw beginnen (4:37)
8. (re) Knollen voor citroenen – Bij het ontslag van Meulenhoff-directeur Sander Knol (3:58)
9. (re) Het meisje dat er niet had mogen zijn – Bij de dood van Hannelore Grünberg-Klein (3:52)
10. (re) Rapport gemeente Geldermalsen bevestigt: Jan van Anrooy miste elke moraal (3:31)

Voor de ‘Leespaarden top-tien’ van Das Zahngold is van de (60) stukken die afgelopen maand gemiddeld minstens eens per dag (>29) zijn geopend, gekeken hoe lang ze gemiddeld zijn blijven ‘openstaan’. Hoe langer – en hopelijk beter – bekeken, hoe hoger op de lijst. Tussen haakjes de positie in maart 2015. Niet meegeteld zijn 4 boekrecensies, een profiel van schilder Piet Mulder en een interview met schrijver Tim Krabbé, waarvan de laatste twee al voorkomen op de lijst ‘Meegelezen’ (sinds 2012). Doel van de maandelijkse Toptien en de ‘Leespaarden’ is de lezer te attenderen op interessante, maar minder in het oog springende, oudere artikelen.
Bron: Google Analytics en Byte. N=1.518 (sessies vlgs. Google Analytics) / 8.449 (bezoekcijfers Byte) en 4.152 (uniek bezoek vlgs Byte) 

Geef een reactie