Babel & Voss Uitgevers

Herdruk VERDWENEN BOEKEN van Thomas Heerma naar  Daniël van der Meer’s uitgeverij Das Mag
Ook 2de boek – over einde van Babel & Voss – snel uitverkocht 

Thomas signeert Verdwenen boeken, pop-up store Linnaeus Boekhandel, 27 augustus 2020

Na zijn succesvolle boekje Onzichtbare boeken (2014), dat inmiddels in het Engels en Duits is vertaald, schreef Thomas Heerma van Voss (1990) in 2020 nog een tweede titel over zijn tijd bij uitgeverij Babel & Voss: Verdwenen boeken. Dit ‘allerlaatste boek van Babel & Voss Uitgevers’ was al na drie weken – en juichende recensies op Radio 1 en in NRC Handelsblad en Trouw – uitverkocht. Voor Uitgeverij Das Mag reden om de titel collegiaal in het eigen fonds over te nemen, en ’ter nagedachtenis aan Babel & Voss’ in één band onder te brengen met het eerder verschenen Onzichtbare boeken van Thomas Heerma van Voss.
Voor €14,99 is het boek nu via het CB in elke goede boekhandel verkrijgbaar.
Verdwenen boeken werd op 27 augustus 2020 ten overstaan van de  maximaal toegestane 60 genodigden in de buitenlucht gepresenteerd, onder auspicien van de Linnaeus Boekhandel in Amsterdam, in een eenmalige oplage van 1.000 exemplaren. Daarvan gingen er naast 450 exemplaren voor de verkoop 550 exemplaren als geschenk naar de abonnees van het literaire tijdschrift Hollands Maandblad, waaraan Heerma van Voss regelmatig bijdraagt.
Sindsdien is gedaan met het illustere, jonge fonds.

Oorspronkelijke Babel & Voss editie van Verdwenen boeken. Omslagontwerp Peter Koene.

Reinjan Mulder: ‘In plaats van weer maanden lang boeken te moeten inpakken, nota’s te schrijven,  aanmaningen te versturen en veel te dure postzegels te kopen bij de Bruna op de hoek of een abonnement te nemen op het nog duurdere, door bol.com beheerste, Centraal Boekhuis, gaat de helft van de boekjes van Thomas nu  meteen, voor niets en binnen 24 uur naar 550 belezen en literair  geïnteresseerde literatuurliefhebbers. Vroeger noemden we dat een win-win situatie: het scheelt zowel de lezer als mij heel wat moeite en frustratie. Bovendien: wat wil een talentvolle schrijver als Thomas Heerma van Voss, ja, wat wil de Nederlandse Literatuur, nog meer dan dat het juiste boek bij de juiste lezer terecht komt?’

In zijn laatste B&V- boek, Verdwenen boeken, beschrijft Thomas Heerma van Voss (Amsterdam, 1990) nogmaals de ‘werdegang’ van Babel & Voss, maar ook hoe zijn herinneringen aan het kleine uitgeverijtje vermengd raken met herinneringen aan Reinjan Mulder, de al wat oudere uitgever van Babel & Voss. Gedurende zijn hele jeugd, vanaf de crèche, was hij de beste vriend van Mulders zoon Gijs en elk jaar ging hij op vakantie met zijn familie naar het Engelse badplaatsje Dovercourt.
Bleef hij niet bij Babel & Voss als ‘redacteur Nederlandse fictie’ om die kindertijd – en die Engelse vakanties – nog even voort te laten duren?
Bij wijze van afscheid, van Babel & Voss en alles wat daarbij hoort, tot en met zijn ongedurige vriendin Mif, reist de ik-figuur in de winter van 2019-2020 nog één keer met de Stena-Line terug naar Dovercourt, op zoek naar de weldadige rust die hij zich van daar herinnerde, nu op zoek naar de voorgoed verloren tijd:

‘Nooit heeft het idee me verlaten dat er méér in Dovercourt zit. Dat ik er nog iets mee moet. 
Waarom is dit Engelse badplaatsje niet zoals veel plekken uit mijn jeugd naar de periferie van mijn geheugen verdwenen? Is het omdat ik Reinjan door uitgeverij Babel & Voss ben blijven zien?
Of verlangde ik, altijd als hij weer nieuwe plannen maakte voor nieuwe titels en nieuwe boekenreeksen, weer even terug naar de  behaaglijke overzichtelijkheid van onze vakanties vroeger, zonder ruis, en zonder al te grote verwachtingen?’ 

‘Tip’ in Trouw van 19 september: ‘…een heel fijn boekje’

Bij de presentatie van Thomas Heerma van Voss’ Verdwenen boeken in augustus hielden Marja Pruis, Maartje Wortel en hoogleraar boekwetenschap Lisa Kuitert een aantal fraaie inleidingen. Daarna gingen mede-oprichters van Babel & Voss Daan Heerma van Voss en Daniël van der Meer in de coronavrije tuinen van Huize Frankendael in debat met Thomas Heerma van Voss en Reinjan Mulder.

Technische gegevens van Verdwenen boeken: vormgeving Peter Koene; druk Tielen BV, Boxtel; omvang 64 blz. met flappen. Van de gelimiteerde, bibliofiele editie van beide titels in één luxe band van Handboekbinderij Judith van Daal zijn as we speak nog vijf exemplaren leverbaar. Oplage van deze, handgebonden, luxe editie van Onzichtbare boeken – Verdwenen boeken is 50 exemplaren, waarvan 20 exemplaren (A t/m S) bestemd voor relaties van de auteur en de uitgever en 30 voor de verkoop.
Geinteresseerden in dit exclusieve, van 1 tot en met 30 genummerde boek kunnen het tegen de sterk gereduceerde prijs van €40,- (incl. verzending) bestellen door overmaking van dit bedrag op bankrekeningnummer NL06 INGB 0004 6745 36 van R.P. Mulder, onder vermelding van ‘Gebonden editie Onzichtbaar/Verdwenen’ plus het (volledige) adres en de postcode waarheen het verstuurd moet worden.

Reinjan Mulder’s OBJECTIEF NEDERLAND aan minister Van Engelshoven aangeboden

Minister Van Engelshoven (midden) met de fotoboeken van Objectief Nederland. Links Reinjan Mulder en rechts Cleo Wächter. (Foto Thomas Nondh Jansen)

Op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is in 2017 de Babel & Voss uitgave Objectief Nederland – Een fotoexperiment (2016) aangeboden aan minister Ingrid van Engelshoven, de verre opvolgster van wijlen minister Van Doorn die in 1973 opdracht gaf tot het gelijknamige kunstproject. Aanleiding voor de overhandiging was de ultieme voltooiing van het hele project, na 45 jaar, en de verschijning van de becommentarieerde vervolgstudie Objectief Nederland – Veranderend Landschap 1974-2018 bij uitgeverij nai010. Opdrachtgever was in 1973 toenmalig minister van CRM mr. H. van Doorn, maar omdat die niet meer in leven is, en ook CRM niet meer bestaat, is wilde minister Van Engelshoven van OCW nu gaarne zijn plaats innemen.
In de twee gepresenteerde boeken wordt een interessant beeld van Nederland getoond, een beeld zoals we dat nog niet kenden. Ook wordt getoond hoe dit landschap zich in de loop van 43 jaar ontwikkeld heeft. Zonder nadruk op de bekende, schilderachtigste plekjes, de druk bevolkte steden of de overvolle autowegen, maar een Nederland zoals dat volgens Reinjan Mulder ‘werkelijk is’. Om dat doel te bereiken trok Mulder in 1973 een naar lengte- en beedtegraad gegecorrigeerde steekproef uit alle plekken in Nederland, en op de 52, vaak uiterst verborgen, plekken die dat opleverde, maakte hij in het vroege voorjaar van 1974 vier foto’s, in alle vier de windrichtingen één: naar noord, oost, zuid en west.
Nadat er aanvankelijk weinig belangstelling voor het door CRM gefinancierde project was, werd het in 2016 bij toeval ontdekt, drie maanden lang tentoongesteld in een eigen zaal van het Rijksmuseum, en becommentarieerd in het kunstenaarsboek Objectief Nederland – Objective Netherlands, uitgegeven door Babel & Voss. Bij de toenmalige Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman riep die tentoonstelling direct  de vraag op: hoe ziet het er nu dan eigenlijk uit op die 52 ‘objectief’ gekozen plekken?

Op het Ministerie van OKW praatten Cleo en Reinjan minister Van Engelshoven uitvoerig bij over hun twee boeken.

In overleg met Reinjan Mulder werd daarop fotografe Cleo Wächter gevraagd om alle plekken uit 1974 in 2017 opnieuw op te zoeken, om erachter te komen hoe het er daar nu uitziet, en wat er – op het oog – veranderd was.
Cleo Wächters onderzoek vormt nu samen met de oorspronkelijke foto’s van Reinjan Mulder de basis voor een tweede fotoboek: Objectief Nederland – Veranderend landschap, dat in samenwerking met Babel & Voss werd ondergebracht bij uitgeverij nai010 in Rotterdam.
Beide boeken zijn nog in het Rijksmuseum, in de betere boekhandel en bij bol.com verkrijgbaar.
Click hier voor een recensie van de beide boeken op de architectuurwebsite Archined.

Vierde druk OOST uitverkocht

Toen Babel & Voss’ meest succesvolle boek tot nu toe, de bundel Oost, uitverkocht was, is er nog één keer een herdruk van deze titel opgelegd, maar ook die vierde druk is inmiddels niet meer leverbaar. In Oost stonden de eerste 23 verhalen van schrijvers die in Amsterdam Oost wonen of woonden, zoals Maartje Wortel, Wanda Reisel,  Gustaaf Peek, Roos van Rijswijk en Tjitske Jansen.
Na de bundel Oost (2013) verschenen bij Babel & Voss ook nog de bundels Meer Oost (2016) en Door Oost (2018), waarvan de eerste nog twee keer is herdrukt. Ook die zijn nu uitverkocht.
De drie boeken waren een initiatief van de groep Schrijvers uit Oost die in 2018 een literair festival in Amsterdam Oost organiseerde. Wellicht zijn er nog enkele exemplaren verkrijgbaar bij de Linnaeus Boekhandel in Amsterdam, Het Faire Oosten op Oostpoort en de Copyshop Total Copy Service op de Eerste Oosterparkstraat.  

Mét het winnende verhaal ‘Nieuwbouw’ van Sacha Voogd
DOOR OOST: Derde boek met schrijvers uit Amsterdam Oost 

Sinds 1 november zijn alle drie de boeken met schijvers uit Amsterdam Oost weer leverbaar.

Amsterdam-Oost bleef ook na 2016 nog ‘het literaire centrum van Nederland’. Na de boeken Oost en Meer Oost (4de resp. 3de druk) verscheen bij Babel & Voss daarom nog een derde verhalenbundel over stadsddel Oost: Door OostAlma Mathijsen en Roman Helinski schrijven daarin over de bizarre vogels van Amsterdam Oost, Marijke Schermer verplaatst zich in een stel in Oostpoort, Joyce Roodnat vertelt over een meisje uit de Finsenstraat dat verloofd is – of was! – met een Ajax-voetballer, Henna Goudzand brengt een Surinaamse moeder uit de Watergraafsmeer tot leven en Auke Kok stelt zich voor hoe hij Amsterdam Oost gaat missen als hij daar weg zou gaan.
Een speciale plaats in ‘Door Oost’ neemt het verhaal ‘Nieuwbouw’ van Sacha Voogd in, dat op 26 mei 2018 in Studio/K de Eerste Oosterparkprijs won. Een jury bestaande uit de dagbladcritici en schrijvers Joyce Roodnat, Arie Storm en Persis Bekkering vond dit het beste verhaal van de tien inzendingen uit de bundel. De grote kracht van dit verhaal ligt volgens het juryverslag in Voogds vaardigheid om verschrikkelijke ervaringen op een heel subtiele manier onder woorden te brengen, in observaties die een waar begrip van haar personage tonen.’
‘Nieuwbouw’ van Sacha Voogd is maar een kort en klein verhaal, vond de jury, nog geen duizend woorden lang, maar het toont bijna een heel leven. Zie voor het hele juryverslag, met een beoordeling van alle nominaties, het bericht elders op Das Zahngold. Naast de bovengenoemde verhalen en de voor de prijs genomineerde verhalen bevat Door Oost bijdragen van Henk Spaan, Marijn Sikken, Tjeerd Posthuma, Melle Maré, Eva Posthuma de Boer, Daniël Rovers, Nina Polak en Erik Rozing.
Het boek is met 192 bladzijden  (€10,-) dikker dan de eerdere twee delen uit de reeks en werd op zaterdagavond 26 mei 2018 feestelijk in Studio K gepresenteerd tijdens Boeken door Oost‘, een eenmalig  festival voor Oost Amsterdam.
Door Oost werd samengesteld door Teuntje Klinkenberg, Maaike Bergstra en Jessica Swinkels en is zolang de voorraad strekt nog te koop bij de Linnaeus Boekhandel, Van Pampus, Het Faire Oosten en Pantheon.

Elsevier: ’troostrijk’**** – NRC Handelsblad: ’teder en breekbaar’
Lof voor Frits Marnix Woudstra’s MELANCHOLICAMAN 

‘Alsof alles nog niet gebeurd is.’ Wat doet een vader als zijn zoon onder een trein is gelopen? Hij maakt pas op de plaats en probeert het verleden terug te roepen, het weer tot leven te laten komen.
Dat deed ook Frits Marnix Woudstra, toen zijn zoon in 2013 overleed. En hij begon te schrijven, over de tijd voor ‘alles’ gebeurde, de tijd die nu opeens een nieuwe glans kreeg. Genoeg voor een nieuw boek dat in oktober 2017 bij Babel & Voss verscheen: Melancholicaman – Reis in stilstand.

De pers over Melancholicaman: ‘Literatuur die je aanraakt, beklijft, gesterkt door zorgvuldig taalgebruik’ – Guus Bauer in Tzum.
Margot Poll in NRC Handelsblad: ‘Teder en breekbaar, maar het teruggaan naar de vakantiehuizen – de ‘plek des heils’ – geeft naast verdriet ook mooie herinneringen…’
De Telegraaf: ‘Woudstra’s verhalen helpen. Ze leggen even een hand op je schouder.’
Elsevier: ‘Troostrijke roman over verlies’****
NBD Biblion: ‘De verhalen nodigen uit tot lezen… mede door het melancholieke tijdbeeld.’

Frits Woudstra werkt aan een illustratie voor zijn Melancholicaman

Frits Marnix Woudstra (Enschede, 1956) bezocht de AKI en de Rijksakademie en werd bekend met schrijversportretten voor Vrij Nederland, NRC Handelsblad en het Literatuurmuseum. Na de dood van zijn zoon schreef hij het veelgeprezen memoriaal Lucas Casimir en Echo’s van Egon.

Frits Marnix Woudstra, Melancholicaman – Reis in stilstand. Met tekeningen van de auteur. ISBN 978-94-90950-13-2.

Derde druk MEER OOST 

NBD/Biblion: ‘Goed geschreven… Zeer vlot en prettig te lezen.
Na het succesvolle Oost (2013), waarvan inmiddels een 4de druk is verschenen, is van zijn voorganger Meer Oost – Het literaire centrum van Amsterdam (2015) nog een derde druk verschenen.
In Meer Oost waren 22 verhalen bijeengebracht die in 2014 en 2015 in het kader van ‘Schrijvers uit Oost’ zijn geschreven door Herman Koch, Judith Koelemeijer, Nathan Vecht, Neske Beks, Elke Geurts en anderen.
B&V_MeerOost_MVM_v03Naast de bekende namen, van wie we ook Lieke Marsman, Gerbrand Bakker en Victor Schiferli noemen, bevatte de bundel werk van schrijvers die recent, soms dank zij Schrijvers uit Oost, bekend zijn geworden: Lotte Lentes, Pieter Olde Rikkert, Tova Lindt, Eva Kelder en Nazan Bilen.
De verhalen in Meer Oost laten Amsterdam Oost op zijn best zien. Nu eens spelen ze in de lange straten van Oost zoals de Javastraat of de Linnaeusstraat, dan weer op een perron van het Muiderpoortstation, in het Sportfondsenbad of bij de achteruitgang van de Albert Heijn op het Christiaan Huygensplein.
Meer Oost werd in de Linnaeusboekhandel gepresenteerd met optredens van Herman Koch en Elke Geurts en een nieuw geschreven lied over Oost, gezongen door Henk – The Nits – Hofstede.

Thomas Heerma van Voss’ veelgeprezen miniatuur in het Engels én Duits vertaald

Jubileumuitgave ONZICHTBARE BOEKEN nu ook in Duitsland   

Nu ook in het Duits: Unsichtbare Bücher

‘Eén van de beste boeken die u nog nooit heeft gelezen’ – Alma Mathijsen in HP/De Tijd

Niet alleen is in het populaire Engelse internet-tijdschrift Five Dials onlangs de Engelse vertaling verschenen van Thomas Heerma van Voss’ Onzichtbare boeken, het boekje dat bij het vijfjarig bestaan van Uitgeverij Babel & Voss verscheen, het veel geprezen boek verschijnt dit voorjaar ook in een bibliofiele editie in Duitsland.
In Onzichtbare boeken beschrijft Thomas Heerma van Voss met veel humor en understatement de Werdegang van Nederlands meest uitzinnige uitgeverij. Van de wilde plannen voor de spraakmakende bundel Wat we missen kunnen, het ‘manifest tegen de overdaad’ waarin 30 schrijvers zich tegen ‘het teveel’ keerden (‘nu al herdrukt’), via het legendarische bezoek van de ‘atletische’ Duitse schrijver Nicol Ljubic aan het schimmige kantoor op de Wallen tot aan de Groningse presentatie van de roman De getuige en het in de media zo enthousiast ontvangen filosofieboek Echte boer zoekt dito vrouw.
Het Nederlandse Onzichtbare boeken is inmiddels herdrukt en weer leverbaar via de boekhandel en bol.com (€12,50).
Anderen over het juweeltje van Thomas Heerma van Voss:
Alexander Pechtold: ‘in één ruk uitgelezen… #aanrader’.
Marja Pruis (De Groene Amsterdammer): een ‘potentiële bestseller

NBD over OBJECTIEF NEDERLAND: ‘Speciale kijk op Nederland, als fotoboek, kunstwerk… volkomen uniek!’

objectief_nederland_kleinFor an English translation about this book and Reinjan Mulder’s 2016 exhibition in the Rijksmuseum, please click here.
Het in 2016 bij Babel & Voss verschenen tweetalige Objectief Nederland – Objective Netherlands, het eerste kunstboek sinds de uitgeverij in 2009 werd opgericht, is nog altijd leverbaar in de boekhandel van het Rijksmuseum. Kern van het boek zijn de 208 foto’s die B&V-uitgever Reinjan Mulder in 1974 maakte en die in 2016 in het museum tentoon werden gesteld. Daaromheen vertelt Mulder het curieuze, soms licht absurde verhaal van de jonge rechtenstudent die hij in 1974 was en die, geïnspireerd door Wittgensteins Tractatus en A.D. de Groot’s Methodologie, met stapels landkaarten, een kompas en een camera op zoek ging naar de ‘objectieve’ werkelijkheid in Nederland.
Behalve in het Rijksmuseum is Objectief Nederland – Objective Netherlands ook nog te koop bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Omvang: 176 pagina’s (met flappen), prijs: € 22,50. Lukt dan niet, wendt u dan tot Babel & Voss via de ‘contact’knop boven aan deze pagina. 

Wie zijn BABEL & VOSS?

Uitgeverij Babel & Voss Uitgevers werd in 2009 opgericht op een feest ter herdenking van de val van Muur. Initiatiefnemers waren schrijver Daan Heerma van Voss, Das Mag-oprichter Daniël van der Meer en auteur en uitgever Reinjan Mulder. Later voegde zich bij hen Thomas Heerma van Voss (1990), schrijver van De AllestafelStern, De derde persoon, Onzichtbare boeken en Plaatsvervangers en de jongere broer van Daan.
Met de dubbele naam Babel & Voss wilden de oprichters aansluiten bij een traditie die uitgeverijen als Polak & Van Gennep, Farrar, Straus & Giroux en Kiepenheuer & Witsch voortbracht, en tegelijk een hommage brengen aan twee door hen bewonderde schrijvers: de Rus Isaac Babel en Vossius, de naamgever van hun oude Gymnasium in Amsterdam.

Wat we missen kunnen, het eerste boek van Babel & Voss - omslag: Piet Parra

Wat we missen kunnen, het eerste boek van Babel & Voss – omslag: Piet Parra

Eerste publicatie was Wat we missen kunnen. In dit boek, fraai vormgegeven door de later gelauwerde Piet Parra, geven 30 meer en minder toonaangevende auteurs aan wat bijdraagt aan het huidige ’teveel’. Leo Vroman ergert zich aan het ‘plagen’, Kees van Kooten aan zichzelf en Arnon Grunberg aan bloemlezingen. Maar de jongste generatie auteurs keert zich tegen andere dingen. Zo kan Fanny van de Reijt Toon Tellegen missen als kiespijn, Joost de Vries  ‘boobies’, Daan Heerma van Voss Twan Huys, en Jan Jaap van der Wal ‘Het Nieuwe Gelijk’.

Na Wat we missen kunnen verschenen bij Babel & Voss nog 13 andere boeken: verhalenbundels (Groeipijn), filosofische boeken (Echte boer zoekt dito vrouwHet innerlijk uurwerk), geïllustreerde boeken (Melancholicaman), romans (Zeezwijgen, De getuige, Als was het liefde) en het fotoboek Objectief Nederland.
In 2011 begon Daniel van der Meer bovendien met Toine Donk het tijdschrift Das Magazin, het grootste literaire tijdschrift van Nederland, en later ook de uitgeverij ‘Das Mag’.
Sindsdien is Babel & Voss nog zes jaar voortgezet door Reinjan Mulder, met o.m. de twee jubileumuitgaven Onzichtbare Boeken en Verdwenen boeken van Thomas Heerma van Voss, het fotoboek Objectief Nederland  en de drie verhalenbundels van schrijvers uit Amsterdam Oost: Oost, Meer Oost en Door Oost.
De uitgeverij was gevestigd in Amsterdam Oost en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 34335041.

Fondslijst 2020

Schrijvers van ‘Meer Oost’, bij de presentatie in de Linnaeusboekhanel (foto Bob Bronshoff)

 • Maaike Bergstra e.a. (samenst.), Meer Oost – het literaire centrum van Amsterdam. ISBN 978-94-90950-118. 144 blz. 3e druk 2017.
  Nieuwe verhalen en gedichten van 22 schrijvers die wonen en werken in Amsterdam Oost. Onder hen bekende namen als Herman Koch, Lieke Marsman, Gerbrand Bakker, Victor Schiferli en Henk Hofstede (de Nits), maar ook schrijvers die dank zij Schrijvers in Oost bekend zijn geworden, zoals Lotte Lentes, Tova Lindt, Eva Kelder en de Nederlands-Turkse Nazan Bilen. Alle verhalen spelen zich af in de bekende, lange straten van Amsterdam-Oost zoals de Javastraat, de Zeeburgerdijk of de Linnaeusstraat, of op een verlaten perron van het Muiderpoortstation, in het Sportfondsenbad, café De Groene Olifant en de Albert Heijn op het Christiaan Huygensplein.
 • De jeugdige Thomas Heerma van Voss (l) en Gijs Mulder in 2004, schakend in Dovercourt, terwijl Gijs’ vader Reinjan Mulder The Guardian leest.

  Thomas Heerma van Voss, Verdwenen boeken. 60 blz.
  Aangrijpend vervolg op het in 2014 verschenen Onzichtbare boeken, waarin Thomas Heerma van Voss in 2019 terug gaat naar het kleine vakantieplaatsje Dovercourt in Engeland, waar hij in zijn jeugd elk jaar vakantie hield met de latere uitgever van Babel & Voss. Wat is er over van het paradijsje uit zijn jeugd, en wat is er over van de onbezorgdheid waarmee hij jarenlang het leven tegemoet trad? Bleef hij de uitgeverij niet al die jaren trouw uit heimwee naar de Engelse vakanties van vroeger? 

 • Gustaaf Peek, Huub van der Lubbe, Maartje Wortel e.a. Oost – Het literaire centrum van Amsterdam. Verhalen, toneel, poëzie. 160 blz. 1e en 2e druk 2013, 3e druk 2015, 4de druk 2018.
  Uitgave in samenwerking met het Amsterdamse literaire initiatief ‘Schrijvers in Oost’. Nieuwe verhalen die werden geschreven voor de maandelijkse bijeenkomsten van deze energieke groep, aangevuld met de winnende verhalen van de prijsvraag ‘Schrijf je straat’. Een boek dat binnen een maand moest worden herdrukt en waarvan inmiddels meer dan 3.300 exemplaren zijn verkocht. NBD Biblion: ‘Een kroniek van het leven van alledag in Stadsdeel Oost.’
 • Hanna Bervoets, Arnon Grunberg, Joost de Vries e.a. Wat we missen kunnen – Een manifest tegen de overdaad*** 192 blz.
  Dertig betogen tegen het hedendaags teveel, in een oorspronkelijke vormgeving van Piet Parra en onder een bezielend motto van socioloog Johan Goudsblom.
  NRC Handelsblad
  : ‘Boordevol inspiratie.’
Nicol Ljubic in Frankfurt tussen de boeken van zijn collega-schrijver Arnold Schwarzenegger (foto Reinjan Mulder)

Nicol Ljubic in Frankfurt tussen de boeken van zijn collega-schrijver Arnold Schwarzenegger (foto Reinjan Mulder)

 • Nicol Ljubic, Zeezwijgen. Roman. Vert. Nelleke van Maanen, ISBN 978-94-90950-002. 192 blz.
  Hoe worstelt een nieuwe generatie Europeanen met een onverwerkt oorlogsverleden? In Zeezwijgen wordt het verhaal verteld van de Kroatische Robert en de Servische Ana, die elkaar in Berlijn hebben ontmoet. Hun liefde botst al gauw op Ana’s verleden. Haar vader staat in Den Haag terecht voor oorlogsmisdaden tijdens de Joegoslavische burgeroorlog. Vervreemd van zijn grote liefde vertrekt Robert naar Den Haag in de hoop bij het tribunaal meer te weten te komen over zijn Ana, en over een oorlog die hij alleen van horen zeggen kent.
  Zeezwijgen werd meteen na verschijnen door bijna alle Nederlandse kranten uitgebreid en uiterst positief besproken, vaak met 4 sterren.
  NRC Handelsblad (Anneriek de Jong): ‘Eén van de beste boeken van 2011’.
  De Volkskrant: ‘Een subtiele vertelling – ****’
  VN: ****
  Het Parool
  : ‘Een meesterlijk boek dat zonder effectbejag laat zien dat het verleden je nooit los zal laten’ ****
  De auteur bezocht op uitnodiging van het Goethe Institut Nederland en het boek werd – verrassend –  genomineerd voor de Duitse boekenprijs en de Europese Literatuurprijs voor het beste vertaalde boek van 2012 in Nederland.
 • Vamba Sherif: De getuige. Roman. ISBN 978-94-90950-026. 176 blz.
  Trouw: ‘Sherif’s geschenk aan Nederland.’
Vamba Sherif

Vamba Sherif

Katholiek Nieuwsblad: ‘Een moderne Hollandse roman, goed geschreven maar vanuit een islamitisch bewustzijn. Zo zou ik De getuige van de oorspronkelijk Afrikaanse schrijver Vamba Sherif willen karakteriseren. Dat maakt het boek al bijzonder. Maar ook de inhoud is ongewoon.’  
Vrij Nederland
: ‘…hoog zieligheidsgehalte…’
In een Nederlands Asielzoekerscentrum verblijven twee Afrikanen die elkaar uit de burgeroorlog in hun geboorteland denken te kennen. Een Nederlandse kok die vriendschap met hen sluit, ziet zich gedwongen zich een mening te vormen over een conflict waarvan hij aanvankelijk maar weinig begrijpt.
In zijn roman De Getuige schetst de in Liberia geboren Vamba Sherif (Het land van de vaders, Zwijgplicht) als eerste schrijver in Nederland de trauma’s van zijn generatie asielzoekers vanuit het perspectief van de nieuwkomer.
Vamba Sherif werd geboren in Liberia en woonde voor hij naar Nederland kwam in Koeweit en Syrië. Hij publiceerde eerder bij uitgeverij De Geus Het land van de vaders, De koningin van Sheba en Zwijgplicht. In november 2015 verscheen bij Uitgeverij De Geus zijn grote roman De zwarte Napoleon. Zijn boeken zijn in het Frans, Duits en Engels vertaald.

 • Nicol Ljubic: Als was het liefde.***  Roman. Vert. Nelleke van Maanen, ISBN 978-94-950-064. 160 blz.   Nicol Ljubic’ tweede boek in Nederlandse vertaling. Een Duitse vrouw die volwassen werd in de woelige jaren zestig, wordt verliefd op de man die tot levenslang veroordeeld werd wegens  moorden op 4 jonge vrouwen: het ‘monster van het Zwarte Woud’.
  Wat hoopt ze bij hem te vinden? Afhankelijkheid, schuldbewustzijn, een slachtoffer van het justitiële systeem?
  Of is dit nu wat ze ‘liefde’ noemen?
  Het verhaal wordt verteld door haar zoon die vergeefs het antwoord zoekt.
  Met een nawoord door Reinjan Mulder.
  Trouw (in een twee pagina’s lange bespreking van beide boeken van Nicol Ljubic): ‘Geniaal... Ljubic’ romans hebben niets vrijblijvende… In twee geniale romans test (…) Ljubic onze gangbare ideeën over straf, recht en schuld’
  NRC
  Handelsblad: ‘De vraag wat nu precies de aard is van Gerhilds gevoelens voor Friedrich, blijft prikkelen, lang nadat het boek uit is.***’
Omslagontwerp Stefan Glerum

Omslagontwerp Stefan GlerumDe Morgen: ‘…interessant…’

 • Eva-Anne Le Coultre: Echte boer zoekt dito vrouw – liefde in tijden van media.*** Filosofie/media. ISBN 978-94-90950-033. 192 blz.
  NBD Biblion: ‘Een bijzonder intrigerend boek, dat leest als een trein en dat veel inzicht biedt in een belangrijk maatschappelijk fenomeen.’
  Speelse analyse door de Groningse filosofe Le Coultre van het populairste Nederlandse tv-programma sinds de oorlog. Wat kluistert miljoenen tv-kijkers elke week weer de geromantiseerde zoektocht van een paar boeren naar een vrouw? Het leven in de natuur? Het geloof in de authentieke boer? Of is het de opvoedende rol van Yvon Jaspers, waar Nederland wachtte? Eva Anne Le Coultre analyseerde verschillende jaargangen van het veel bekeken programma en komt tot onverwachte conclusies. Met fraaie scènes uit ‘Boer Zoekt Vrouw’.
 • Till Roenneberg: Het innerlijk uurwerk – Alles over onze bioritmes. Vert. Albert Witteveen. Non-fictie. 304 blz.
  Het interessante verhaal van de internationaal vermaarde Duitse chronobioloog Till Roenneberg over de gevolgen van de 24/7 samenleving en de behoefte aan ‘onthaasting’.
  Wat leert ons de chronobiologie?
  Kunnen nachtmensen ‘vroege vogels’ worden?
  Hoe werken jetlags?
  En waar komt de ‘middagdip’ vandaan?
  De Volkskrant (Marcel Hulspas): ‘een van de beste boeken van 2012’.
  Klik hier voor een fragment uit Roenneberg’s Het innerlijk uurwerk.
 • Daan Heerma van Voss, Thomas Heerma van Voss, Iris Koppe, Jonathan van het Reve. Niels Gerson Lohman en Isabelle van der Velpen, Groeipijn – verhalen over ‘coming of age‘.*** 144 blz.
  Zes verhalen van jonge auteurs die het befaamde Vossius Gymnasium doorliepen. Hoe kijken de opvolgers van Gerard Reve en Arnon Grunberg op hun schooltijd terug? 
  Een onthullend beeld van delicaatste generatie Amsterdamse schrijvers, met een omslagontwerp van de oud-Vossiaan Stefan Glerum.
Daan Heerma van Voss richt Wat missen kunnen etalage in bij de Athenaeum Boekhandel

Daan Heerma van Voss richt Wat missen kunnen etalage in bij de Athenaeum Boekhandel

 • Thomas Heerma van Voss, Onzichtbare boeken. 48 blz., ingenaaid met flappen, ISBN 978-94-90950-101. 1ste druk 2014, 2de druk jan. 2015. Prijs €12,50.
  LAATSTE EXEMPLAREN. UIT VOORRAAD LEVERBAAR BIJ DE LINNAEUS BOEKHANDEL  
  Reinjan Mulder: ‘De Werdegang van Nederlands origineelste uitgeverij.’
  Onno Blom (TROS Nieuwsshow): ‘een feest om te lezen!’
  Niet het zoveelste jubileumboek, maar een oorspronkelijke visie op het snel veranderende boekenvak en een ontroerende herinnering aan uitgeverij Babel & Voss die ‘alles anders’ zou gaan doen.
  Onzichtbare boeken werd gepresenteerd tijdens een avond over kleine uitgeverijen en moest binnen 6 weken worden herdrukt.
  Omvang 48 blz., ingenaaid met flappen, ISBN 978-94-90950-101. Actieprijs €12,50.Klik hier voor een fragment uit Thomas Heerma van Voss’ Onzichtbare Boeken.
 • Maartje Wortel, Thomas Heerma van Voss, Hanna Bervoets, Joost de Vries e.a. De Tien. Verhalen. ISBN 978-94-90950-09-5. 2014.*** Gebonden, geïll. ISBN 978-94-90950-095. 224 blz.
  Jubileumuitgave van het illustere tijdschrift Das Magazin, waarin de redacteuren Daniël van der Meer en Toine Donk, aangevuld met schrijver Herman Brusselmans en de voormalige Prometheus-redacteur Katrijn van Hauwermeiren, de 10 beste jonge (<35) schrijvers van dit moment bijeenbrengen – naar het voorbeeld van de Best British Young Novelists van  Granta: Maartje Wortel (1982), Christophe Van Gerrewey (1982), Joost de Vries (1983), David Pefko (1983), Hanna Bervoets (1984), Özdan Akyol (1984), Philip Huff (1984), Daan Heerma van Voss (1986), Yannick Dangre (1988) en Thomas Heerma van Voss (1990).
  Daniël van der Meer en Toine Donk: ‘Dit zijn de auteurs die uit Nederland en Vlaanderen die het gezicht zullen vormern van de literatuur van morgen.’
 • Reinjan Mulder, Coffee Company. Roman (i.s.m. Nieuw Amsterdam Uitgevers). Omvang 224 blz. ISBN 978-90-46811-351.
  In een Amsterdamse vestiging van de Coffee Company wordt een al wat oudere uitgever met 33 Nobelprijswinnaars in zijn fonds aangesproken door een man in een rode Montycoat die beweert alles te weten weet over het leven van ‘Nederlands allereerste Nobelprijswinnaar’ prof. dr. J.H. van ’t Hoff (1852-1911). Tussen de mannen ontstaat in de weken die volgen een wonderlijk soort vriendschap. Zal de uitgever de man met zijn voorliefde voor ‘medium lattes’ en ‘kleine cappuccino’s’ vragen om voor Van ’t Hoff’s eeuwfeest in 2011 de eerste Nederlandse Van ’t Hoff-biografie te schrijven?
  Coffee Company-oprichter Rick Bekkema in Trouw: ‘Verbijsterend… Ik moest meteen aan Kaas van Willem Elsschot denken.’
  Jaap Goedegebuure (Trouw): ‘…een satiriek beeld van de branche waarin [Reinjan Mulder]  jaren werkzaam was… – die genoeg van het boekenvak weet om het met veel distantie te kunnen bezien.’ Zie ook: Reinjan Mulder, Waarom ik Coffee Company schreef
 • Reinjan Mulder: Objectief Nederland / Objective Netherlands. Een foto-experiment uit 1974. Fotoboek. Verschenen bij de gelijknamige fototentoonstelling in het Amsterdamse Rijksmuseum (2016).
  Omvang 176 blz.  Oplage: 1.000 ex. (waarvan 50 ex. genummerd, gesigneerd en gebonden), ISBN 978-94-90950-12-5. Prijs €22,50. Gebonden, luxe Editie € 75,-  UIT VOORRAAD LEVERBAAR IN DE MUSEUMWINKEL EN DE WEBSHOP VAN HET RIJKSMUSEUM
  In 1974 trok Reinjan Mulder maanden door de klei van de nieuwe polders, over Limburgse heuvels en door drassige Friese weiden, alles om maar ‘blindelings’ zijn opnamen te kunnen maken van ‘de objectieve werkelijkheid’ die hij zocht. De 208 foto’s die dit opleverde zijn nu bijeengebracht in een boek, en aangevuld met werkopnames van de kunstenaar. Met een inleiding van Rijksmuseum-conservator Harm Stevens.
  NBD/Biblion: ‘…volkomen uniek…. In 208 foto’s laat Reinjan Mulder zien hoe de Nederlandse werkelijkheid eruit zag als je niet lette op schoonheid, belangrijkheid of bereikbaarheid. Daarnaast vertelt hij in ‘hoe het was’: hoe hij als jong rechtenstudent op het idee voor zijn project was gekomen, hoe hij daarvoor subsidies kreeg – en misliep, en op welke praktische moeilijkheden hij stuitte.’
  Een film van Valerie Granberg over de tentoonstelling en het boek vindt u hier. Meer informatie over het project Objectief Nederland vindt u hier.

Rechtstreeks bestellen 

Sommige titels van Babel & Voss kunnen nog rechtstreeks bij de uitgeverij besteld worden, door overschrijving van de winkelprijs naar ING-bankrekening NL06 INGB 0004 6745 36 t.n.v. Reinjan Mulder Research & Editing. Informeer via ‘contact’ boven aan deze pagina of het boek nog leverbaar is en vermeld dan altijd de titel van het boek plus uw (volledige) adres en postcode.

Contact 

Contactpersoon van Babel & Voss Uitgevers is Reinjan Mulder: contact@reinjanmulder.nl
Das Magazin is sinds 2016 een zelfstandige uitgever en bereikbaar via: info@dasmag.nl.

Het logo van Babel & Voss, in het oprichtingsjaar 2010 ontworpen door Piet Parra