Archive for 1983

Sjaak Hubregtse en Gerard Reve: de noten van een revoloog

Door Reinjan Mulder Recensie van: Gerard Reve, Brieven aan Simon C. 1971-1975. Uitg. Veen 1982. Hoeveel heeft Gerard Reve aan zijn vroegere ‘chef en leermeester’ Simon Carmiggelt te danken? In Mooi kado, het boekenweekgeschenk van 1979, publiceerde Simon Carmiggelt een brief die hij op 28 november 1973 aan Gerard Reve schreef. Ter gelegenheid van Reves […]