Archive for 1990

Een eenmans-actiegroep tegen de rest van Nederland – bij de dood van Renate Rubinstein (1929-1990)

Door Reinjan Mulder In het verhaal ‘Niet de woorden maar de stem’, dat in mei 1965 in het maandblad Avenue verscheen, heeft de op 23 november overleden Renate Rubinstein een aantal herinneringen aan haar jeugd beschreven die bij haar bovenkwamen na de dood van haar moeder. Het is een ontroerend verhaal, waarvan ze later heeft […]

Uit het land aan gene zijde – Recensie van Jeroen Brouwers’ roman ‘Zomervlucht’

Door Reinjan Mulder Recensie van: Jeroen Brouwers, Zomervlucht. Na de eerste negentig bladzijden van Zomervlucht van Jeroen Brouwers overkomt de hoofdpersoon iets merkwaardigs. Het boek beschrijft enkele maanden uit het leven van een tobberige musicoloog die zich na een redelijk succesvolle carriere als pianist met zijn vrouw op het Nederlandse platteland heeft teruggetrokken. Maar op bladzijde […]

Geremd en gulzig – Over Leon de Winter’s Hoffman’s honger

Door Reinjan Mulder Recensie van: Leon de Winter, Hoffman’s honger. Uitg. De Bezige Bij, 1990. Eindelijk heeft Leon de Winter zijn roman Hoffman’s honger voltooid. Ik zeg eindelijk, omdat er in het werk van De Winter nu al een jaar of acht een roman van deze naam voorkomt, zonder dat de lezers dit boek ooit […]

Recensie ‘Over de bergen’: Gerrit Komrij over het Portugese Platteland – Een avontuurlijke twijfelaar

Recensie van: Gerrit Komrij, Over de bergen, Arbeiderspers, 1990 Door Reinjan Mulder Iedereen die een beetje vertrouwd is met de Nederlandse literatuur van na de oorlog zou na de eerste veertig bladzijden van Over de bergen kunnen raden wie de auteur is van deze roman. Zonder naar de naam op de omslag te kijken, en […]

Bij de dood van de schrijver Frans Kellendonk (1950-1990): Voortdurend in verzet

Door Reinjan Mulder Het is niet eenvoudig de donderdag overleden schrijver Frans Kellendonk in enigszins gangbare termen te typeren. Er zijn waarschijnlijk maar weinig schrijvers van zijn generatie die zich zo tegen typeringen hebben verzet als hij. Kellendonk zag het schrijven van romans en verhalen de laatste jaren steeds meer als een ernstige en hoogst […]