Sandra van Beek: Piet Mulder, schilder van het Betuwse landschap

OndervuurtorenfotoUPDATE 20 mei 2019 – In 2019 is het 100 jaar geleden dat de schilder Piet Mulder werd geboren. Reden genoeg om dit jaar wat langer bij hem stil te staan. Op 18 mei 2019 verscheen PIet Mulder, Schilder van het Betwuse landschap, een interessant boek over zijn leven, met meer dan 160 illustraties. En er zijn er 10 tentoonstellingen van zijn werk, in Culemborg, Beesd, Tiel, Neerijnen, Varik, Zaltbommel Asperen, Ommeren en Geldermalsen. 
Eerder (2014) was er in de hoge vuurtoren van Harwich (UK) over vijf verdiepingen een tentoonstelling te zien van Piet Mulder’s Engelse werk. Ook waren er sinds 1950 meer dan veertig eenmanstentoonstellingen van zijn werk in Nederland, in onder meer Het Stroomhuis (Neerijnen), de Stadsgalerie (Woudrichem),  De Westfriese Munt (Enkhuizen) en Galerie De Praktijk (Amsterdam).
Over zijn zeeschilderijen verscheen in 2014 het boek Piet Mulder, De zee is saai / The sea is a bore (uitg. De Weideblik).

Sandra van Beek geeft – met medewerking van Piet Mulder’s zoon Reinjan Mulder – een overzicht van het leven en werk van de jubilerende schilder.   

Piet Mulder (1919-2001) was meer dan een halve eeuw de Betuwse schilder van landschappen, zeegezichten en portretten. In de jaren vijftig en zestig was hij één van de drijvende krachten achter de Kontaktkring voor Beeldende Kunst tussen de Grote Rivieren, waarbij kunstenaars als Marinus van de Boezem, Johan Ponsioen en Jan van Munster waren aangesloten, daarna werd hij actief in de Tielse Kunstenaarssocieteit en de Nederlandse Vereniging voor Zeeschilders.
Tijdens zijn leven had Mulder exposities in steden als Enkhuizen (Galerie De Westfriese Munt), Amsterdam (Cinetol, Café Hofman, De Praktijk), Woudrichem (Stadsgalerie) en Wijk bij Duurstede en deed hij aan meer dan zestig groepexposities mee, van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum tot op de International Marine Art Exhibition in Mystic (VS). Tijdens die laatste tentoonstelling rekende William Zimmer van de New York Times (13 augustus 1989) zijn Laag water in Harwich tot de beste werken van de show: ‘with scruffy small boats, seemingly floating on mud’.   

Strand in Upper Dovercourt, olieverf op doek, 1985

Strand in Upper Dovercourt, olieverf op doek, 1985

Piet Mulder werd kort na de Eerste Wereldoorlog, in 1919, op de Nederlands-Belgische grens geboren, in het Zeeuws-Vlaamsee Sint Jansteen, waar zijn vader bij de douane werkte. Daarna verhuisde het gezin bijna jaarlijks naar nieuwe douaneposten, in plaatsen als Roosendaal, Winterswijk, Rotterdam, Leiden en Tiel, om in 1934 in Amsterdam te belanden, waar vader Mulder verificateur op het Entrepotdok werd. Piet bezocht daar de vijfjarige HBS aan de Mauritskade en de HTS, waarna hij 7 jaar lang schilderlessen kreeg van M. Diemel op de Vrije Academie Artibus in Utrecht.
Toch zou schilderen nooit zijn broodwinning worden. Al op de lagere school in Winterswijk was zijn tekentalent iedereen opgevallen en op de HBS was tekenen zijn beste vak, maar zijn ouders wilden hem in de crisisjaren geen kunstopleiding laten volgen. Daarom werd hij bouwkundige, een vak waarvoor je goed moest kunnen tekenen maar dat

dat meer toekomstperspectief dan het kunstenaarschap bood.

Piet Mulder, Zelfportret als poppenspeler, fragment, ca. 1950 (Collectie Els en Reinjan Mulder)

In de Betuwe, waar hij in 1945 kwam wonen, zou Piet Mulder echter vooral bekend worden als schilder. Bijna niemand in zijn woonplaats Geldermalsen wist dat hij ook nog staalbouwkundig inspecteur bij de Spoorwegen was. Vanuit zijn ateliers op Tuindorp en het Laageinde legde hij tijdens wandelingen en fietstochten grote delen van het Gelderse rivierenlandschap vast, in tientallen schetsboeken en in meer dan duizend aquarellen, gouaches en olieverfschilderijen.

Piet Mulder, Harwich Beach, oil on canvas, 1983

Piet Mulder, Harwich Beach, oil on canvas, 1983

Zowel tijdens zijn leven als na zijn dood werden die veelvuldig geëxposeerd. Zijn eerste grote overzichtstentoonstelling kreeg Piet Mulder echter een jaar na zijn dood, in de Stadsgalerie van Woudrichem. Daar hingen in 2002 alle genres die hij beoefende bij elkaar, wat voor velen een kleine openbaring was.
Dat gold ook de druk bezochte tentoonstelling ‘Drieluik aan de Linge’, die in 2005 in het Museum van Culemborg plaatsvond.
Piet Mulders laatste eenmans-tentoonstellingen waren postuum: in 2011 en 2014 in Stroomhuis Neerijnen en in 2015 in de Hoge Vuurtoren van Harwich.

Vlissingen, 1975 (privé collectie)

Vlissingen, 1975 (privé collectie)

Hoewel Piet Mulder nooit van zijn werk hoefde te leven, zodat hij kon maken wat hij wilde, vond zijn werk met de jaren veel aftrek. Zeker vanaf 1960 kreeg hij honderden portretopdrachten en verkocht hij ook steeds meer vrij werk. Sinds zijn dood, in 2001, is dat, dank zij enkele actieve bewonderaars, altijd doorgegaan. Op een tentoonstelling in Neerijnen in 2011 was na drie weken alles verkocht. Daarna vonden bij een veiling in Arnhem in 2014 meer dan 300 schilderijen uit de nalatenschap een koper.
Verreweg de meeste van zijn nagelaten schilderijen en aquarellen bevinden zich daardoor nu bij particulieren zoals de Baron van Verschuer van de Heerlijkheid Marienwaerdt en in enkele publieke collecties:
– Spoorwegmuseum, Utrecht
– Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen, Arnhem
– Regionaal Archief Rivierenland, Tiel
– The Harwich Society, Harwich
– Flipje- en Streekmuseum, Tiel
– Stedelijk Museum, Gorinchem
– Het cultuurhistorisch Museum in De Waal (Texel)
– Letterkundig Museum, Den Haag.

Waal bij Opijnen, olieverf op doek

Waal bij Opijnen, olieverf op doek

Daarnaast is er nog  een collectie van ongeveer 150 schilderijen en enkele honderden tekeningen en aquarellen in familiebezit, tot 2013 bewaard en beheerd door Piet Mulders vrouw Hanna Hulscher (1922-2013) en na haar dood in juni 2013 door Piet Mulders kinderen Reinjan en Els Mulder. Zij zorgden bij de tentoonstelling met maritiem werk in Neerijnen in 2014 voor een  geïllustreerde tweetalige catalogus, die in 2015 ook bij de tentoonstelling in het kader van het Harwich Festival of the Arts goede diensten deed.
Sindsdien wordt onderzocht of en waar er in 2019, bij Piet Mulder’s honderdste geboortedag, tentoonstellingen kunnen komen van zijn werk. Bij die gelegenheid zou dan ook de eerste (selectieve) oeuvrecatalogus kunnen verschijnen, waarin, naast reproducties en biografische informatie, ook verzamelaars aan het woord kunnen komen. Beter dan wie ook zullen zij kunnen vertellen wat het belang is Piet Mulders schilderijen. Voor veel eigenaren van zijn werk gaat het niet alleen om zijn techniek, de sfeer en zijn  kleurgebruik, maar evenzeer om de locatie, de voorstelling, de associaties, kortom om ‘het verhaal’ in en achter het werk.
Niet voor niets heeft Piet Mulders werk zich in de regio ontwikkeld tot wat we het middelpunt van het ‘streekgeheugen’ mogen noemen.

Enspijk, het veer (Collectie F.J.A. baron van Verschuer)

Wat betekenen Piet Mulders schilderijen voor de mensen die ze in huis hebben? In hoeverre leiden ze in hun huizen een eigen leven, zijn ze bij het huis en de bewoners gaan behoren? Welke verzamelaars delen de ervaring van iemand als Jan Heijmans uit Tricht, die thuis een ‘Piet Mulder’ van een winters landschap in de Kerkstraat heeft hangen? Voor hem is het schilderij ‘een plaatje om bij weg te dromen… Denkend aan vroeger hoe het was en wat we hebben verloren.’
Wat ‘we’ hebben verloren, is dat de boom op het schilderij nu is verdwenen, ‘omgezaagd ter wille van de nieuwe tijd’, aldus Heijmans. Hij schreef het in een van de streekbladen met een bijna verontwaardigde ondertoon.

Piet Mulder: Lightships near Shotley

Piet Mulder: Lightships near Shotley

Die nieuwe tijd heeft het Betuwse landschap tussen de grote rivieren de laatste jaren op veel manieren aangetast. Veel karakteristieke boerenhuizen zijn gesloopt of tot villaatjes verbouwd. De pont in Enspijk werd een voetveer en er zijn bijna geen functionerende hooibergen  meer.
Daar komt dan nog de Betuwespoorlijn bij, die nu twee kilometer van Piet Mulder’s vroegere huis loopt en heel wat door hem geschilderde wegen en dijken dwars doormidden snijdt.
Piet Mulder’s zoon Reinjan Mulder weet nog hoe zijn vader destijds over die spoorlijn dacht: ‘Die was nergens voor nodig, zei hij, er was al een Betuwelijn. Mijn vader is kort na de oorlog juist naar de Betuwe gekomen om samen met de Engelse genie de kapot gebombardeerde spoorverbindingen naar het Oosten weer te herstellen.

Betuws landschap in de reeks Gaade’s Schilderschool. Voor deze reeks liet Piet Mulder zien hoe je stap voor stap aquarellen en olieverfschilderijen opzet.

JLM Tricht 1986 041

Piet Mulder: Gezicht op Tricht, winter 1986, gemengde techniek, privé collectie.

Zijn eerste karwei was een nood-brug over het Inundatiekanaal in Tiel en het herstel van de opgeblazen brug bij Zaltbommel.’

Piet Mulder heeft in ieder geval het landschap van vóór de nieuwe Betuwelijn vastgelegd. Sommige mensen koesteren zijn schilderijen en aquarellen dan ook omdat ze hen herinneren aan een tijd die nooit meer terug komt. Zo herinnerde Hanna Mulder zich nog altijd het kleine café in bij de rivier de Waal in Ophemert, zoals het op een schilderij stond, in een atmosferisch perspectief van de bomen rondom het café, met warme, donkere kleuren. Het was voor haar een plek waarvan haar man de stemming voor altijd had  gevangen.

Vuurtorenbeheerder Sue Daish tussen drie werken van Piet Mulder

Vuurtorenbeheerder Sue Daish van Harwich tussen drie Engelse werken van Piet Mulder

Piet Mulder was een veelzijdig kunstenaar. Behalve in de Betuwe, schilderde hij veel naar model en later ook in Oost Engeland, waar hij sinds 1975 een atelier had. Daar schilderde hij bij The Minories in Colchester en legde hij zich dertig jaar toe op Engelse havens en zeegezichten: Harwich, Lowestoft, Great Yarmouth, Hastings, Penzanze, St. Ives.
In die tijd ontwikkelde hij zich tot een toegewijd lid van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders en werkte hij mee aan Gaade’s Schilderschool (1987). Voor deze vierdelige educatieve reeks maakte hij in samenwerking met fotograaf George Burggraaff een groot aantal schilderijen en aquarellen, die stap voor stap lieten zien hoe verf, hetzij in lagen hetzij ‘nat-in-nat’, op het doek of op het papier werd aangebracht. In het deel over landschappen komen zo heel wat Betuwse locaties voor in opeenvolgende fasen van schilderen.

Was Piet Mulder een groot schilder? Dat zal de komende jaren moeten blijken, nu veel van zijn tekeningen en schilderijen op de markt beginnen te komen, die nooit eerder bekend waren.
Over de vraag of haar man pretenties had met zijn werk, was zijn vrouw Hanna Mulder vijf jaar geleden kort geweest: ‘Hij wist dat hij het kon.’

Geldermalsen, Laageinde in de sneeuw, 1952 (Collectie Els en Reinjan Mulder)

Misschien werd het zicht op zijn beeldend talent te lang verduisterd doordat Piet Mulder zo veelzijdig was. Dat maakte het moeilijk om hem puur als schilder te zien. Zo werd hij behalve door het schilderen zijn leven lang geboeid door de natuur en de techniek – zijn vak. Van 1940 tot 1942 was hij hoofdredacteur geweest van het blad Amoeba van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), waarin veel tekeningen en foto’s van zijn hand verschenen en in de eerste jaren na de bevrijding had hij een door hem zelf geïllustreerde natuur-rubriek in de voormalige communistische verzetskrant De Waarheid. Daarnaast schreef (en tekende) hij geregeld over architectuur en staalbouw voor het Polytechnisch Tijdschrift en voor het blad van Weg en Werkenvereniging van de Nederlandse Spoorwegen. Als technisch inspecteur en hoofd van de tekenkamer (!) van NS was hij zeer nauw betrokken bij de bouw van grote, monumentale stations in steden als Tilburg, Roermond, Venlo en Utrecht (Hoog Catharijne) en bij de constructie van belangrijke spoorbruggen zoals die bij Culemborg en Dordrecht en daar schreef hij graag over.
En dan was Piet Mulder ook nog 50 jaar lang een in de Betuwe  gewaardeerde poppenspeler. Bij feestelijke gelegenheden in Geldermalsen en omstreken haalde hij vaak zijn poppenkast en zijn zelfgemaakte houten poppen van de zolder om op scholen, bij welgestelde particulieren of in verenigingsgebouwen kindervoorstellingen te geven.
Vooral rond Sinterklaas kon het dan druk zijn en was hij soms maanden tevoren volgeboekt.

Zwemmers in Zandvoort, z.j., aquarel

Zwemmers in Dovercourt, z.j., aquarel

Piet Mulder zat dan tijdens voorstellingen drie kwartier of langer in de door hemzelf gebouwde latten-kast de verschillende stemmen van zijn poppen te maken, met op iedere arm een pop, terwijl honderden kinderen ademloos volgden hoe boven zijn hoofd de goede en de kwade krachten de strijd aangingen.
Vanaf eind jaren vijftig kreeg hij daarbij de hulp van zijn zoon Reinjan (1949), die daaraan nog altijd de beste herinneringen heeft. Hij gaf zijn vader de poppen aan, ving de koekepan, de kist en andere requisieten op en hielp bij het verwisselen van decors. ‘Van mijn vader heb ik geleerd verschillende registers te bespelen en een ondraaglijke spanning op te bouwen.’

Piet Mulder, Gezicht op Geldermalsen, 1988.

Piet Mulder, Gezicht op Geldermalsen, 1988.

Die poppenkastpoppen moeten nog altijd ergens zijn, in een grote, hoge doos, evenals de zelf geschilderde decorstukken van het dorpsplein, de paleistuin en het grote bos, en de drie meter lange felrode vlag van Mulder’s socialistische grootvader,  die – ook op koninginnedag – argeloos om de houten latten van de kast gespannen werd, om de poppenspelers aan het oog te onttrekken.

Wie van al die kinderen in de zalen en zaaltjes zal toen hebben beseft dat er achter dat doek een van de belangrijker Betuwse schilders verstopt zat?

Schutblad schetsboek, aquarel op board, z.j.

Schutblad schetsboek, aquarel op board, z.j.

Piet Mulder is opgenomen in de Lexicon van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950 van Pieter  Scheen (1969), in de Engelse Dictionary of Sea Painters, en in Nederlandse Zeeschilders (1985) van Henk Wever, van de voormalige Galerie de Westfriese Munt.

In januari 2014 verscheen bij Uitgeverij De Weideblik in Varik over de zeeschilderijen van Piet Mulder het boek ‘Piet Mulder, De Zee is saai – The sea is a bore‘, geschreven door Reinjan Mulder (prijs € 10,-) . Een fragment daaruit, alsmede een aantal zeeschilderijen, is hier te vinden. De Engelse summary van het boek alsmede een aantal Engelse werken vindt u hier.

Dirk Vermeulen (Voorheen Galerie De Praktijk) schreef naar aanleiding van dit boekje: ‘In mijn huis in Tunesië heb ik een heel mooi strandgezicht van Piet Mulder. Behalve ikzelf vinden ook alle Tunesiërs die me bezoeken het een mooi schilderij.’

Het Boek Piet Mulder – Schilder van het Betuws Landschap, een uitgave van De Weideblik, is vanaf 20 mei in iedere goede boekhandel te koop of te bestellen, plus bij alle tien de locaties waqr deze zomer tentoonstelingen zijn te bewonderen. Klik hier voor een overzocht deze locaties.
Het boek ‘Piet Mulder, De zee is saai – How boring the sea’  is ook nog altijd te bestellen, bij bol.com, bij Uitgeverij De Weideblik, of door overschrijving van €13,50 (€10,- plus €3,50 verzendkosten) op ING rekening NL06 INGB 0004 6745 36 tnv Reinjan Mulder Research & Editing te Amsterdam. Vermeldt op uw overschrijving ‘Saai’, alsmede het volledige adres waar het boek naartoe moet, dan sturen wij het op.

Van 1945 tot 1948 verzorgde Piet Mulder een natuur-rubriek voor het legaal geworden communistische dagblad ‘De Waarheid’, met eigen illustraties.

10 Reacties

 1. Rien van der Kley

  In de 1990’s zijn we bij Piet Mulder op zolder geweest om een schilderij te kopen. Het was van de molen De Vlinder, bij Deil, met een paard in het weiland. Het was ondertekend met Piet Mulder B5 en het is in ons huis in Canada.
  Hij gaf ons ook een boek waarin hij voorkwam: HEDENDAAGSE NEDERLANDSE ZEESCHILDERS

 2. @ Rien van der Kley: Kan het zijn dat die B5 het jaartal was? Mijn vader schreef wel eens ’85, in plaats van 1985.

 3. Rien van der Kley

  Ja, je hebt gelijk. It is ’85. Zijn er nog meer schilderijen van De Vlinder geschilderd? Groeten uit Canada

 4. Ja, er zijn mij nog zeker drie andere schilderijen van ‘De vlinder’ bekend.

 5. Ineke de vries

  Heeft Piet Mulder ook schilderijen van koeien gemaakt?
  Ineke de Vries

 6. @Ineke de Vries: Er schiet me zo gauw niets te binnen met koeien. Wel met paarden, honden, een duif, een geitje, een poes, een pony. Maar ik ga eens goed zoeken. Misschien zijn we er toch wel, schilderijen met koeien.

 7. Ik heb een schilderij dat jaren bij mijn schoonmoeder heeft gehangen. Het is ondertekend met P. Mulder ’41. De afbeelding is een heidelandschap. Zou dit een vroeg werk van Piet Mulder kunnen zijn? Het schilderij is ongeveer 24 bij 18 cm. op hout.

 8. @Annemieke Die kans is niet zo groot. Mijn vader signeerde nooit als P. Mulder. Maar misschien kunt u een fotootje mailen? In 1941 was hij 21 jaar en zijn allereerste werk was wel traditioneel, maar een heidegezicht heb ik nooit van hem gezien.
  Reinjan Mulder

 9. Heb een dondatie voor de crowdfunding gedaan, vind het geweldig en ben trots dat er nog een boek komt met naslag over mijn oom Piet Mulder. Vooral zijn werk uit de Betuwe vind ik erg mooi.
  Had verwacht dat er met al zijn mooie werken misschien wel een Piet Mulder Museum zou verrijzen.
  Misschien een domme vraag maar wat gaat het boek kosten ongeveer. Hele pakket en film erg professioneel gedaan.
  Mijn complimenten aan jullie.
  Met vriendelijke groet, Rein Mulder

 10. Op 18 mei 2019 wordt in Geldermalsen een boek gepresenteerd over mijn oom Piet Mulder: een prachtig boek met illustraties. Verheug mij daar al weken op. In moeilijke tijden heb ik bij mijn oom en tante in Geldermalsen gewoond en daar op school gezeten. Na het eten ging ik dan mee fietsen en plukten we fruit en bloemen.
  Niet alleen was mijn oom Piet Mulder een uitstekend Kunstschilder, mijn tante Hanna gaf in Geldermalsen les in volksdansen. Het grote atelier achter hun huis was al gauw te klein.
  Wat heb ik een liefde gehad van die mensen. En ze stonden voor iedereen klaar. Veel mensen kunnen daaraan een voorbeeld nemen, hoe sociaal betrokken ze waren bij Geldermalsen.
  Geweldig dat neef Reinjan Mulder en zijn zusje Els Mulder hun vader nu het platvorm geven dat hij zo heeft verdiend met zijn mooie werken.
  Rein Mulder

Geef een reactie