Jaaroverzicht 2018: minder lezers lazen langer- Recensie Jona Oberski’s Kinderjaren (1978) favoriet

Langst gelezen recensie in 2018: over Van der Heijden’s ‘Advocaat van de Hanen’

Door onze mediaredactie
UPDATE 1 januari 2019 – Het bezoek aan Das Zahngold is in 2018 iets achtergebleven ten opzichte van 2017. Belangrijkste oorzaak daarvan is dat er vorig jaar minder nieuwe stukken op de site stonden. Nieuwe stukken zorgden in de jaren daarvoor voor ongeveer de helft van het bezoek.
Google Analytics (die slechts een deel van het bezoek registreert) mat afgelopen jaar een daling in het bezoek van 17%. Daartegenover staat dat de gemiddelde bezoektijd in 2018 met 13% steeg, van 2:44 minuut naar 3:07 minuut. Daardoor is er in totaal bijna even lang van de site genoten als een jaar eerder: minder lezers lazen meer.
Meest gelezen nieuwe stukken waren dit keer die over Geerten en Doeschka Meijsing en Spoorkind, Reinjan Mulders herinnering aan zijn tijd als kind van een spoorman. Bij de oude stukken steeg het bezoek aan de necrologie van Doeschka Meijsing afgelopen jaar naar grote hoogten: van 255 naar 770. Ook Mulders herinnering aan zijn allereerste interview (met Aad Veldhoen in 1964) en zijn in de Volkskrant verschenen kritiek op de bekroning van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Antjie Krog ‘wegens verdiensten voor de Nederlandse taal’ scoorden goed. Het interview met de recent overleden Dirk Ayelt Kooiman kreeg vooral kort na zijn dood heel veel nieuwe lezers en facebook-likes.
Langst gelezen werd, verrassend, het stuk uit 2012 over de teloorgang van de literaire kritiek in NRC Handelsblad dat vooral in november veel werd opgevraagd.
Onder de meest gelezen stukken (> 500) van 2018 bevinden zich door het terugvallen van nieuwe stukken vooral recensies, plus een paar oude bekenden, met, na de necrologie van Doeschka Meijsing (770), als tweede en derde het interview van Connie Palmen na de dood van Ischa Meijer (596) en de terugblik van Tessa de Loo op de gemengde ontvangst van haar roman De Tweeling (502).
Meest gelezen recensies waren die van Kinderjaren (1978) van Jona Oberski ( 1.245 keer geregistreerd), van Doeschka Meijsing’s Robinson (558), Connie Palmen’s De Wetten (466) en Cees Nooteboom’s Rituelen (386).
Opvallend is verder de grote belangstelling voor de recensie van Geerten Meijsings De Grachtengordel kort na het Volkskrant-interview met de schrijver en de langzame opmars van Jeroen Brouwers’ roman Zonsopgangen boven zee .
Vergeleken met een jaar eerder is Jona Oberski met de recensie van zijn Kinderjaren Meijsing’s Robinson nu royaal voorbij wat betreft leesfrequentie en leestijd. Langst gelezen recensie was dit keer het paginagrote openingsstuk ‘De dans van de harken’ van het Cultureel Supplement, over A.F.Th. van der Heijden’s Advocaat van de Hanen.

BEST GELEZEN STUKKEN

Presentatie Objectief Nederland: Cleo Wächter en Reinjan Mulder met Rijksmuseum conservator Harm Stevens (r.)

De lijst met best (=langst) gelezen stukken laat net als in andere jaren enkele verrassingen zien. Van de geregeld (>50) door Google geregistreerde stukken werd in 2018 het langst gelezen in:
1. (-) Reinjan Mulder, Een, twee, drie magistrale meesterwerken – Over de teloorgang van de literaire kritiek (gemiddelde leestijd 10:40 minuten)
2. (13) De uitgeverij is een zorgelijke zaak – interview met Martin Ros (8:27)
3. (re) Nieuwe Knollen voor oude citroenen – bij het vertrek van Meulenhoff-directeur Sander Knol (7:02)
4. (re) ‘De prullenmand van meneer Reve hoeven we niet’ – herinneringen aan antiquaar Wilma Schuhmacher (6:55)
5. (-) ‘Ik schreef het verdriet van België om mijn zoons mijn jeugd te laten zien” – interview met Hugo Claus (6:49)
6. (3) ‘De einder is altijd blauw’ – Eerste interview met Henk van Woerden over zijn debuut Moenie kijknie (6:48)
7. (6) Nazikunst in het gemeentehuis – De zaak Jan van Anrooy (6:39)
8. (-) ‘Alles is mooi’ – bij de presentatie van het fotoboek Objectief Nederland – Veranderend landschap tijdens Fotofestival Schiedam (6:13)
9. (-) The making of Connie Palmen (6.00)
10  (re) De geheime liefde van Mischa Hillesum (5:55)

BEST GELEZEN RECENSIES
Best (langst) gelezen recensies waren in 2018 die van:
1. A.F. Th. van der Heijden, Advocaat van de Hanen (gemiddelde leestijd 10:49 minuten)
2. Cynthia McLeod, Hoe duur was de suiker (9:00)
3. Adriaan van Dis, Palmwijn (8:21)
4. Anna Enquist, Het meesterstuk (8:19)
5. Leon de Winter, Supertex (7:35)
6. F.B. Hotz, De vertekening (7:29)
7. Harry Mulisch, De Ontdekking van de Hemel (6:15)
8. Jona Oberski, Kinderjaren (6:12)
9. Leon de Winter, Hoffmans Honger (6:03)
10. Jeroen Brouwers, Zonsopgangen boven zee (5:53)

FACEBOOK LIKES

Reinjan Mulder, Doeschka Meijsing in Laag Keppel, 1975.

Meeste (nieuwe) Faceboek likes kregen in 2018:
1. Recensie van Geerten Meijsings De grachtengordel  (52)
2/3. Gouden Ganzenveer 2019 Antjie Krog en de Nederlande taal (33)
2/3. Interview met D. A. Kooiman (33)
4. ‘Ik zoek de zuiverheid in mezelf’ – In gesprek met  Oscar van den Boogaard  50 (26)
5. Recensie van Zilver van Adriaan van Dis (25)
6. Mijn allereerste interview (1964): Aat Veldhoen (22)
7. Recensie van Een sterke man, Persis Bekkering (12)
8. Alles is mooi – Bij de presentatie van het fotoboek Objectief Nederland (11)
9/10. Juryverslag van de Eerste Oosterparkprijs (10)
9/10. ‘Opgeruimd staat netjes’ – Bij de dood van Armando (10)

Bron: Google Analytics. Google registreert vanwege het ontbreken van een cookie-verklaring niet alle bezoeken, maar is wat de trends en leestijden betreft redelijk betrouwbaar. De lijst met meest gelezen stukken aller tijden (sinds 2009) wordt niet door Google gegenereerd maat door het hosting bedrijf.
Bij de leestijden zijn om al te grote vertekeningen te voorkomen alleen stukken meegeteld die in 2018 gemiddeld minstens eens per week (>51) zijn bekeken.  

Geef een reactie