Protest tegen snorscooters laait op – in september veel bezoek voor dode Theo Sontrop en Max Pam’s Leviathan

Door onze mediaredactie
Nu de Tweede Kamer zich de komende tijd opnieuw moet buigen over het voorstel om snorscooters  van het fietspad te weren, was er op Das Zahngold de afgelopen dagen veel belangstelling te merken  voor het anti-scooter pleidooi dat Reinjan Mulder drie jaar geleden in NRC Handelsblad publiceerde. Vooruitlopend op de petitie die dinsdag a.s. aan de vaste kamercommissie wordt aangeboden namen afgelopen weekend meer dan honderd (fietsende?) lezers kennis van zijn argumenten.
Een stuk dat de afgelopen tijd nog meer lezers trok, was de necrologie van AP-uitgever Theo Sontrop. Deze kreeg in twee weken tijd 723 lezers, bijna evenveel als het nog altijd populaire stuk over de tragische teloorgang van uitgeverij Meulenhoff in de jaren 2001-2011 in twee maanden (827).
Van de andere veel gelezen nieuwe stukken moeten in ieder geval de recensies van Max Pam’s roman Leviathan (332 lezers) en het tweede deel van Hanny Michaelis’ Oorlogsdagboeken (325) worden genoemd.
Van de afzonderlijke ‘pagina’s’ op Das Zahngold bleef vooral die van Babel & Voss Uitgevers onverminderd populair, met 781 bezoekers in augustus en 1.150 in september, op afstand gevolgd door de speciale pagina over Opnieuw beginnen van Marli Hijer en Reinjan Mulder (397 bezoeken).

Op de lijst met langst – en waarschijnlijk ook best – gelezen populaire artikelen in Das Zahngold stonden de afgelopen tijd voor het eerst vier recensies aan kop. En wel van:
1. A.F.Th. van der Heijden’s Advocaat van de hanen (gemiddelde leestijd 14:50 minuten),
2. Hella Haasse’s Heren van de thee (gemiddeld 14:18 minuten),
3. F. Springer’s Teheran, een zwanenzang (12:45),
4. Harry Mulisch’ De ontdekking van de hemel (11:12).

Deze vier recensies werden op enige afstand gevolgd door:
5. ‘In lezers ben ik niet geïnteresseerd, kopers moet ik hebben‘ – Bij de dood van Theo Sontrop (8:08)
6. De ondergang van J.M. Meulenhoff (7:41)
7. Nazikunst in het Gemeentehuis –  de zaak Jan van Anrooij (7:21)
8. The making of Connie Palmen’s De Wetten, ‘noodgreep werd sensatie’ (7:02)
9. Bij de dood van Joost Zwagerman, de cultuurkritiek in Gimmick! (6:35)
10. Reinjan Mulder op Landschapstriënnale 2017: ‘Nederland bestaat voor 90% uit landschap’ (5:12).

Over het geheel viel op dat de gemiddelde leestijd in augustus en september aanmerkelijk langer was (3:20 minuten) dan in de maanden daarvoor (2:10).  De verklaring hiervoor ligt wellicht in het ongewoon grote aantal recensies dat in september geraadpleegd werd.

Bron: Byte Analytics (bezoek) en Google Analytics (leestijden). Bij de gemiddelde leestijd zijn alleen stukken meegeteld die de afgelopen twee maanden minstens eens per dag werden opgevraagd (>60). N=18.559 (bezoeken) en 153.520 (pagina’s).     

Geef een reactie