De tien Leespaarden van mei: Margriet de Moor direct op 2

Door onze mediaredactie
UPDATE – Van de nieuwe stukken in Das Zahngold werden afgelopen maand vooral twee geactualiseerde profielen goed gelezen: van Jan Eijkelboom (6) en Bob den Uylprijs-winnaaar Carolijn Visser (13). Bij de oudere stukken was er weer veel intensieve belangstelling voor Reinjan Mulder’s reportage over de voortijdige schoolverlaters van het Tiels Gymnasium uit 2008 (1), Till Roenneberg’s inleiding bij zijn boek over chronobiologie Het innerlijk uurwerk (9) en Patricia de Martelaere’s postuum gevonden brief over Het onverwachte antwoord (5).  De ‘Leespaarden’ van mei gaan daardoor, in volgorde van leesintensiteit (met tussen haakjes hun positie in april) naar:
1.(re) Reinjan Mulder: De ondergang van het Stedelijk Gymnasium in Tiel
2 (-) Recensie van Eerst grijs dan wit dan blauw van Margriet de Moor
3.(re) Interview met A.F.Th van der Heijden over zijn cyclus De Tandeloze tijd
4.(6) ‘Objectief beeld van Nederland’ – Rijksmuseum verwerft werk van Reinjan Mulder
5.(10) Patricia de Martelaere over haar roman Het onverwachte antwoord
6.(-) ‘Alles moet kloppen’ – Vijf jaar na de dood van dichter Jan Eijkelboom
7.(4) Leon de Winter schrijft literatuur! Recensie van De Ruimte van Sokolov
8. (re) Nieuwe knollen voor oude citroenen – Sander Knol’s avonturen bij J.M. Meulenhoff
9.(re) Chronobioloog Till Roenneberg: waarom ik Het Innerlijk Uurwerk schreef
10.(-) Een historische noodgreep – The making of Connie Palmen
Uit de Leespaarden-top-tien blijkt dat er in deze tijd van schoolwerkstukken onverminderd aandacht blijft voor recensies van Nederlandse ever-sellers. Werden in april de kritieken van Connie Palmens debuutroman De Wetten en Leon de Winters De ruimte van Sokolov zeer intensief bestudeerd, in mei werden zij overtroffen door de onlangs op de site geplaatste recensie van Eerst grijs dan wit dan blauw (1991). Margriet de Moor’s voorspellende recensie uit NRC Handelsblad eindigde daardoor al meteen als het op één na best gelezen stuk van de afgelopen maand. Ook de recent opgenomen recensie van Doeschka Meijsing’s eerste roman Robinson uit 1976 (14) is de laatste weken sterk in de opmars.

Voor de ‘Leespaarden’-top-10 is bij de 55 stukken die in mei gemiddeld minstens eens per dag zijn opgevraagd, gekeken hoe lang ze gelezen werden. Hoe hoger op de lijst, hoe langer gelezen en hoe groter de kans dat ze uitgelezen zijn. Bron: Google Analytics/Byte Webhosting  N=9.711/4.112 (uniek). Niet mee geteld zijn stukken die in de rubriek ‘meest gelezen’ voorkomen. Zie voor deze meest (vaakst) opgevraagde stukken sinds maart 2013 de rubriek rechts op de home-pagina.      

  

  

Geef een reactie