Juni en juli 2015: veel aandacht voor Anna Enquist, Piet Mulder en Wilma Schuhmacher

Door onze mediaredactie

Reinjan Mulder bekijkt in Harwich met vuurtorenbeheerder Sue Daish een schetsboek van Piet Mulder

Reinjan Mulder bekijkt in Harwich met vuurtorenbeheerder Sue Daish een schetsboek van zijn vader Piet Mulder

In de afgelopen maanden was er onder bezoekers van Das Zahngold veel aandacht voor de recent opgehaalde herinneringen aan de nu 88-jarige antiquaar Wilma Schuhmacher van het gelijknamige antiquariaat aan de Amsterdamse Geldersekade. De herinneringen, gebaseerd op een lang gesprek in 1991, werden kort na verschijnen – op 17 juli 2015 – vele honderden malen opgevraagd en ze worden nog steeds dagelijks gelezen.
Een andere trekker, soms via Google translate, waren drie stukken over de schilder Piet Mulder, van wie in juni een grote tentoonstelling in de vuurtoren van Harwich (nog tot 3 augustus!) werd geopend.
Opmerkelijk genoeg werden dit keer ook de drie jaar oude herinneringen aan de vroegere NRC-hoofdredacteur André Spoor en aan schrijfster Anna Enquist veel en lang gelezen, de laatste toen ze in Amsterdam haar 70ste verjaardag vierde. Ten slotte lazen veel bezoekers in juli de necrologie van de recent overleden schrijver/dichter Rogi Wieg.
Meest gelezen – naast drie oude recensies van Lulu Wang, Jona Oberski en Leon de Winter – waren daardoor in juni en juli (met tussen haakjes de scores van mei):
1. (-) ‘De prullenmand van meneer Reve hoeven we niet‘ – herinneringen aan antiquaar Wilma Schuhmacher (88)
2. (3) Wat is Babel & Voss?
3. (9) De man van Sissi – bij de dood van André Spoor
4. (5) Summer 2015: Piet Mulder’s paintings of Harwich on show
5. (-) Gevangen in vier, vijf straten – bij de dood van Rogi Wieg
6. (re) Interview met Tessa de Loo over De Tweeling
7. (re) Marli Huijer en Reinjan Mulder over hun boek Opnieuw Beginnen
8. (-) ‘Just sorry that he’s not here‘ – Tentoonstelling van Piet Mulder in Harwich geopend
9. (1) Voortdurend in verzet – 25 jaar na de dood van Frans Kellendonk
10. (re) Ik noem de wanhoop bij de naam – Bij de 70ste verjaardag van Anna Enquist

DE LEESPAARDEN

Naast het aantal keren dat een stuk is opgevraagd, is zeker zo interessant hoe lang de (veel opgevraagde) stukken zijn gelezen. In die categorie blijken de volgende stukken (‘leespaarden’) in juni en juli 2015 hoog te scoren (met tussen haakjes hun gemiddelde leestijd in die maanden):
1. (re) De geboorte van Marek van der Jagt (gemiddeld 9:30 min.)
2. (6) Rapport Gemeente Geldermalsen bevestigt: Jan van Anrooy miste ‘elk moreel besef’ (8:14)
3. (-) Wilma Schuhmacher: De prullenmand van meneer Reve hoeven we niet (7:27)

Marek van der Jagt: Monogaam. CPNB, Boekenweek essay 2002

Marek van der Jagt: Monogaam. CPNB, Boekenweek essay 2002

4. (5) Vallen op iemand die ‘klopt’ – de NRC-recensie van Cees Nooteboom’s Rituelen revisited (7:07)
5. (-) De Turken komen! (6:27)
6. (re) Geaarde kunst? Bij een zelfportret van de Tielse schilder Johan Ponsioen (6:26)
7. (-) Het Hollands Maandblad van mr. K.L. Poll en de val van Meulenhoff – 2 (6:21)
8. (-) De ‘Zeeman-boeken‘ van een betreurde Volkskrant-criticus (6:20)
9. (-) ‘Ik noem de wanhoop bij de naam’ – bij de 70ste verjaardag van Anna Enquist (5:45)
10. (re) De ondergang van het Stedelijk Gymnasium in Tiel (5:15)
Onder de artikelen uit Das Zahngold die in juni en juli het langst werden gelezen (>5 minuten) valt allereerst de terugkeer op van de al wat oudere reconstructie van het fenomeen Marek van der Jagt, en verder twee eerder verschenen stukken over het belang van het Hollands Maandblad voor de bloei van J.M. Meulenhoff als literaire uitgeverij en de tanende invloed van de vroegere Volkskrant-criticus Michael Zeeman.
In juni was er bovendien plotseling veel langdurige aandacht voor een ouder stuk over een curieus 19de eeuw schilderij van de Europese strijd tegen de Turken. Hoe meer er in Turkije gevochten wordt, des te nieuwsgieriger worden we naar vroegere Turkse dreigingen.

Hoe de Turken in de 17de eeuw door de slaven worden verslagen: 'Gundulic stelt zich Osman voor'

Hoe de Turken in de 17de eeuw door de slaven worden verslagen: ‘Gundulic stelt zich Osman voor’

Bron: Google Analytics en Byte. Niet meegerekend bij de ‘Leespaarden’ zijn als gebruikelijk oude recensies (o.a. van Doeschka Meijsing’s ‘Robinson’), een stuk over de dood van Nanne Tepper en het eerste stuk over het oorlogsverleden van de schilder Jan van Anrooy. De laatste twee omdat ze ook al voorkomen in de rubriek ‘Meestgelezen’ elders op deze pagina. De ‘leespaarden’ zijn er om aandacht te vragen voor stukken die minder vaak worden gelezen dan de rest, maar wel aanzienlijk langer.   

Geef een reactie