Oktober scriptie-maand – veel aandacht voor Tim Krabbé, De Martelaere, de Meijsings en Margriet de Moor

Door onze mediaredactie

Piet Mulder, Vlissingen 1975, pen en aquarel (privé collectie)

Piet Mulder: Vlissingen 10-4-1975, pen en aquarel (privé collectie)

UPDATE – Oktober: scriptie-maand. Na een luwte gedurende de zomermaanden werden er de afgelopen maand in Das Zahngold opeens weer opvallend veel artikelen over populaire, moderne Nederlandse literatuur geraadpleegd. Het meest gelezen waren daarbij stukken over Tessa de Loo, Gerrit Komrij, Connie Palmen, Lulu Wang en Leon de Winter. Die stukken scoorden ook in leesintensiteit weer heel behoorlijk. Maar op de ‘Leespaarden top-tien’ van oktober nemen de recensies van Doeschka Meijsing’s debuutroman Robinson (uit 1976!) en Margriet de Moor’s Eerst grijs dan wit dan blauw (2) nog hogere posities in, plus – nieuw in de top-tien – een interview met Tim Krabbé over thrillers en literatuur (3) en het profiel dat Reinjan Mulder in 2002 schreef van de Nederlands-Iraanse schrijver Kader Abdolah (8).
De Leespaarden top-tien over oktober ziet er daardoor als volgt uit:
1. (re) Patricia de Martelaere over haar roman Het onverwachte antwoord
2. (re) Reinjan Mulder over Margriet de Moor’s Eerst grijs dan wit dan blauw
3. (-) Interview met Tim Krabbé over zijn met de Gouden Strop bekroonde boek Vertraging: waarom ik geen thrillers schrijf
4. (-) Heere Heeresma gedenkt Jan Arends
5. (re) Marieke Smithuis: Wie is Nicol Ljubic?
6. (5) De ondergang van het Stedelijk Gymnasium in Tiel
7. (-) Reinjan Mulder over Doeschka Meijsing’s romandebuut Robinson
8. (-) De geboorte van de schrijver Kader Abdolah: Wat willen de Koerden?
9. (4) Tien jaar uitgeverij Augustus en de val van J.M. Meulenhoff
10. (2) Sandra van Beek: Piet Mulder (1919-2001) – schilder van het Betuwse landschap

De postuum teruggevonden brief van Patricia de Martelaere over haar boek Het onverwachte antwoord steeg afgelopen maand, na al maanden op de top-tien te hebben gestaan, voor het eerst naar de eerste plaats.
Van de nieuwe en geactualiseerde stukken op de site scoorde in oktober  het profiel van de voormalige Arbeiderspersredacteur Martin Ros erg goed (net buiten de top-tien), evenals Heere Heeresma’s bloemrijke herinneringen aan de veertig jaar geleden overleden dichter Jan Arends (4).
Ook het recent teruggevonden interview met de Engelse Beckett-biograaf James Knowlson werd afgelopen maand steeds beter gelezen, evenals de recensies van Harry Mulisch’ Twee vrouwen en zijn Ontdekking van de hemel, Geerten Meijsings De grachtengordel en Marieke Smithuis’ gedegen, duitstalige profiel Wer ist Nicol Ljubic? De Duits-Kroatische schrijver Nicol Lubic is dit najaar door een aantal leesclubs op het programma gezet en dat heeft de interesse in deze bijzondere auteur nu zo sterk aangewakkerd dat haar stuk op een mooie plaats 5 eindigt.
Het totale aantal geregeld geraadpleegde stukken in Das Zahngold nam in oktober  vrij sterk toe. Werden in september van de 306 stukken op de site 31 stukken (10%) gemiddeld minstens één keer per dag gelezen, in oktober waren dit er van de 311, mede dankzij een aantal oudere recensies, 38. Een stijging van 23%.

Voor de Leespaarden top-tien van Das Zahngold is van de (38) stukken die in de afgelopen maand minstens één keer per dag zijn opgevraagd, gekeken hoe lang ze gemiddeld gelezen zijn. Hoe langer – en hopelijk beter – gelezen, hoe hoger op de lijst. Tussen haakjes de scores in de Leespaarden top-tien van september. Buiten beschouwing bleven twee stukken die al voorkomen in de rubriek ‘Meest gelezen’, rechts op deze pagina. Staat er ‘re’ op de lijst, dan kwam het stuk al eens eerder voor op de Leespaarden top-tien. Bron: Google Analytics en Byte. N=6.919/2.728 (uniek) 

Geef een reactie