Sandra van Beek: Piet Mulder, schilder van het Betuws landschap

Piet Mulder (1919-2001): bord met verfresten

For an artice in English about Piet Mulders English years, please click here.
UPDATE 2020 – In 2019 was het 100 jaar geleden dat de schilder Piet Mulder werd geboren. Genoeg reden om dit jaar wat langer bij hem stil te staan. Op 18 mei 2019 verscheen om te beginnen ‘
Piet Mulder, Schilder van het Betuws landschap‘, het boek over zijn werk en zijn leven, met meer dan 160 illustraties. Daarnaast werden er in 2019  12 tentoonstellingen van zijn werk georganiseerd: in Culemborg, Beesd, Tiel, Neerijnen, Varik, Zaltbommel Asperen, Ommeren, Geldermalsen en op Texel. Ten slotte werd tegen het eind van jubileumjaar 2019 vijftig nagelaten werken op papier aan het Spoorwegmuseum overgedragen. 
Over zijn werk verscheen in 2014 het tweetalige boek Piet Mulder, De zee is saai / The sea is a bore (uitg. De Weideblik, Varik), in 2019 gevolgd door het 160 bladzijden dikke boek Piet Mulder – Schilder van het Betuws landschap.  Voor 2020 stond een tweede tentoonstelling in Engeland op het programma, in augustus in Harwich.
Sandra van Beek geeft – met medewerking van Piet Mulder’s zoon Reinjan Mulder – hieronder een overzicht van het leven en werk van de jubilerende schilder.   

Piet Mulder, Waaldijk Opijnen, oil on canvas, 1974. Particuliere collectie

Piet Mulder (1919-2001) was meer dan een halve eeuw de Betuwse schilder van landschappen, zeegezichten en portretten. In de jaren vijftig en zestig was hij één van de drijvende krachten achter de Kontaktkring voor Beeldende Kunst tussen de Grote Rivieren, waarbij kunstenaars als Marinus van de Boezem, Johan Ponsioen en Jan van Munster waren aangesloten, daarna werd hij actief in de Tielse Kunstenaarssocieteit en de Nederlandse Vereniging voor Zeeschilders.
Tijdens zijn leven had Mulder exposities in steden als Enkhuizen (Galerie De Westfriese Munt), Amsterdam (Cinetol, Café Hofman, De Praktijk), Woudrichem (Stadsgalerie) en Wijk bij Duurstede en deed hij aan meer dan zestig groepexposities mee, van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum tot de International Marine Art Exhibition in Mystic (VS). Tijdens die laatste tentoonstelling rekende William Zimmer van de New York Times (13 augustus 1989) Piet Mulders Laag water in Harwich tot de beste werken van de show: ‘with scruffy small boats, seemingly floating on mud’.   

Het veerhuis van Mariënwaerdt bij Enspijk, Collectie F.J.A. Baron van Verschuer

Piet Mulder werd kort na de Eerste Wereldoorlog, in 1919, op de Nederlands-Belgische grens geboren, in het Zeeuws-Vlaamse Sint Jansteen, waar zijn vader bij de douane werkte. Daarna verhuisde het gezin bijna jaarlijks naar nieuwe douaneposten, in plaatsen als Roosendaal, Winterswijk, Rotterdam, Leiden en Tiel, om in 1934 in Amsterdam te belanden, waar vader Mulder verificateur op het Entrepotdok werd. Piet bezocht daar de vijfjarige HBS aan de Mauritskade en de HTS, waarna hij 7 jaar lang schilderlessen volgde  bij M. Diemel en anderen op de Vrije Academie Artibus in Utrecht.
Toch zou schilderen nooit zijn broodwinning worden. Al op de lagere school in Winterswijk was zijn tekentalent iedereen opgevallen en op de HBS was tekenen onbetwist zijn beste vak, maar zijn ouders wilden hem in de crisisjaren geen kunstopleiding laten volgen. Daarom werd hij bouwkundige, een vak waarvoor je goed moest kunnen tekenen maar dat

heel wat meer toekomstperspectief dan het kunstenaarschap bood.

Piet Mulder, Zelfportret als poppenspeler, fragment, ca. 1950 (Collectie Els en Reinjan Mulder)

In de Betuwe, waar hij in 1945 kwam wonen, zou Piet Mulder echter vooral bekend worden als schilder. Sommigen wisten dat hij ‘het spoor’ werkte maar bijna niemand in zijn woonplaats Geldermalsen wist dat hij daar staalbouwkundig inspecteur was en medeverantwoordelijkheid droeg voor grote projecten als bruggen en stations. Na zijn werk legde hij echter vanuit zijn ateliers op Tuindorp en het Laageinde tijdens wandelingen en fietstochten grote delen van het Gelderse rivierenlandschap vast, in tientallen schetsboeken en in meer dan duizend aquarellen, gouaches en olieverfschilderijen.

Zowel tijdens zijn leven als na zijn dood werden die ook veelvuldig geëxposeerd. Zijn eerste grote overzichtstentoonstelling kreeg Piet Mulder echter pas een jaar na zijn dood, in de Stadsgalerie van Woudrichem. Daar hingen in 2002 zo ongeveer alle genres die hij beoefende bij elkaar, wat voor velen een kleine openbaring was.
Dat gold ook de druk bezochte tentoonstelling ‘Drieluik aan de Linge’, die in 2005 in het Museum van Culemborg plaatsvond.
Piet Mulders laatste eenmans-tentoonstellingen waren postuum: in 2011 en 2014 in Stroomhuis Neerijnen en in 2015 in de Hoge Vuurtoren van Harwich. Daarna vonden in 2019, zijn hondersste geboortejaar, tijdzens het Piet Mulder Jaar simultaan twaalf kleine exposities plaats in diverse steden en dorpen in de West- Betuwwe en op Texel.

Vlissingen, 1975 (privé collectie)

Vlissingen, 1975 (privé collectie)

Hoewel Piet Mulder nooit van zijn werk hoefde te leven, zodat hij kon maken wat hij wilde, vond zijn werk in de loop van de jaren vrij veel aftrek. Vanaf 1960 kreeg hij ruim honderd portretopdrachten en verkocht hij ook steeds meer vrij werk. Sinds zijn dood, in 2001, is dat, dank zij enkele actieve bewonderaars, ook altijd nog doorgegaan. Op een tentoonstelling van Betuwse landschappen in  Neerijnen in 2011 was na drie weken alles verkocht. Daarna vonden bij een veiling in Arnhem in 2014 meer dan 300 schilderijen uit de nalatenschap een koper.
Verreweg de meeste van zijn schilderijen en aquarellen bevinden zich daardoor nu bij particulieren zoals de Baron van Verschuer van de Heerlijkheid Marienwaerdt en in enkele publieke collecties:
– Spoorwegmuseum, Utrecht
– Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen, Arnhem
– Regionaal Archief Rivierenland, Tiel
– The Harwich Society, Harwich
– Flipje- en Streekmuseum, Tiel
– Stedelijk Museum, Gorinchem
– Texels Cultuurhistorisch Museum, De Waal
– Letterkundig Museum, Den Haag.

Waal bij Opijnen, olieverf op doek

Waal bij Opijnen, olieverf op doek, Collectie Karin Janssens

Daarnaast bleef er nog  een collectie van ongeveer 150 schilderijen en enkele honderden tekeningen en aquarellen in familiebezit, tot 2013 bewaard en beheerd door Piet Mulders vrouw Hanna Hulscher (1922-2013) en na haar dood in juni 2013 door Piet Mulders kinderen Reinjan en Els Mulder. Zij zorgden bij de tentoonstelling met maritiem werk in Neerijnen in 2014 voor een geïllustreerde tweetalige catalogus, die in 2015 ook bij de tentoonstelling in het kader van het Harwich Festival of the Arts goede diensten deed.
Daarna begonnen de voorbereidingen voor 2019, rond Piet Mulder’s honderdste geboortedag, toen er in totaal twaalf tentoonstellingen waren van zijn werk. Bij die gelegenheid verscheen ook de eerste (selectieve) oeuvrecatalogus, met 180 reproducties en veel biografische informatie. Toen pas bleek hoezeer Piet Mulders werk zich in de regio ontwikkeld heeft tot wat we het middelpunt van het Betuwse ‘streekgeheugen’ mogen noemen.

Piet Mulder, Winter in Tricht, aquarel op papier, 1986. Particuliere collectie.

Wat betekenen Piet Mulders schilderijen voor de mensen die ze in huis hebben? In hoeverre leiden ze in hun huizen een eigen leven, zijn ze bij het huis en de bewoners gaan behoren? Dat wordt goed duidelijk uit het verhaal van Jan Heijmans uit Tricht, die thuis een ‘Piet Mulder’ van een winters landschap in de Kerkstraat heeft hangen? Voor hem is het schilderij ‘een plaatje om bij weg te dromen… Denkend aan vroeger hoe het was en wat we hebben verloren.’
Wat ‘we’ hebben verloren, is dat de boom op het schilderij nu is verdwenen, ‘omgezaagd ter wille van de nieuwe tijd’, aldus Heijmans. Hij schreef het in een van de streekbladen met een bijna verontwaardigde ondertoon.

In de 2020 verschenen ‘Historische Streekatlas van Nederland’, zijn in het hoofdstuk ‘West Betuwe’ twee karakteristieke schilderijen van Piet Mulder, ‘schilder van het Betuws landschap’, afgebeeld.

Die nieuwe tijd heeft het Betuwse landschap tussen de grote rivieren de laatste jaren op veel manieren aangetast. Veel karakteristieke boerenhuizen zijn gesloopt of tot villaatjes verbouwd. De pont in Enspijk werd een voetveer en er zijn bijna geen functionerende hooibergen  meer.
Daar komt dan nog de Betuwespoorlijn bij, die nu twee kilometer van Piet Mulder’s vroegere huis loopt en heel wat door hem geschilderde wegen en dijken dwars doormidden snijdt.
Piet Mulder’s zoon Reinjan Mulder weet nog hoe zijn vader destijds over die spoorlijn dacht: ‘Die was nergens voor nodig, zei hij, er was al een Betuwelijn. Mijn vader is kort na de oorlog juist naar de Betuwe gekomen om samen met de Engelse genie de kapot gebombardeerde spoorverbindingen naar het Oosten weer te herstellen.

Betuws landschap in de reeks Gaade’s Schilderschool. Voor deze educatieve reeks liet Piet Mulder zien hoe je stap voor stap aquarellen en olieverfschilderijen opzet.

Zijn eerste karwei was een nood-brug over het Inundatiekanaal in Tiel en het herstel van de opgeblazen brug bij Zaltbommel.’

Piet Mulder heeft in ieder geval het landschap van vóór de nieuwe Betuwelijn vastgelegd. Sommige mensen koesteren zijn schilderijen en aquarellen dan ook omdat ze hen herinneren aan een tijd die nooit meer terug komt. Zo herinnerde Hanna Mulder zich nog altijd het kleine café in bij de rivier de Waal in Ophemert, zoals het op een schilderij stond, in een atmosferisch perspectief van de bomen rondom het café, met warme, donkere kleuren. Het was voor haar een plek waarvan haar man de stemming voor altijd had  gevangen.

Piet Mulder was een veelzijdig kunstenaar. Behalve in de Betuwe, schilderde hij veel naar model, in Leerdam en Tiel, en later ook in Den Haag en Colchester in het Oosten van Engeland waar hij sinds 1975 een atelier had. Daar schilderde hij naar model bij The Minories en legde hij zich toe op Engelse havens en zeegezichten: Harwich, Lowestoft, Great Yarmouth, Hastings, Penzanze, St. Ives.
In die tijd ontwikkelde hij zich tot een toegewijd lid van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders en werkte hij mee aan Gaade’s Schilderschool (1987). Voor deze vierdelige educatieve reeks maakte hij in samenwerking met fotograaf George Burggraaff een groot aantal schilderijen en aquarellen, die stap voor stap lieten zien hoe verf, hetzij in lagen hetzij ‘nat-in-nat’, op het doek of op het papier werd aangebracht. In het deel over landschappen komen zo heel wat Betuwse locaties voor in opeenvolgende fasen van schilderen.

Was Piet Mulder een groot schilder? Dat zal de komende jaren moeten blijken, nu veel van zijn tekeningen en schilderijen op de markt beginnen te komen, die nooit eerder bekend waren.
Over de vraag of haar man pretenties had met zijn werk, was zijn vrouw Hanna Mulder tegen het eind van haar leven kort geweest: ‘Hij wist dat hij het kon.’

Geldermalsen, Laageinde in de sneeuw, 1952 (Collectie Els en Reinjan Mulder)

Misschien werd het zicht op zijn beeldend talent te lang verduisterd doordat Piet Mulder zo veelzijdig was. Dat maakte het moeilijk om hem puur als schilder te zien. Zo werd hij behalve door het schilderen zijn leven lang geboeid door de natuur en de techniek – zijn vak. Van 1940 tot 1942 was hij hoofdredacteur geweest van het blad Amoeba van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), waarin veel tekeningen en foto’s van zijn hand verschenen en in de eerste jaren na de bevrijding had hij een door hem zelf geïllustreerde natuur-rubriek in de voormalige communistische verzetskrant De Waarheid. Daarnaast schreef (en tekende) hij geregeld over architectuur en staalbouw voor het Polytechnisch Tijdschrift en voor het blad van Weg en Werkenvereniging van de Nederlandse Spoorwegen. Als technisch inspecteur en hoofd van de tekenkamer (!) van NS was hij zeer nauw betrokken bij de bouw van grote, monumentale stations in steden als Tilburg, Roermond, Venlo en Utrecht (Hoog Catharijne) en bij de constructie van belangrijke spoorbruggen zoals die bij Culemborg en Dordrecht en daar schreef hij graag over.
En dan was Piet Mulder ook nog 50 jaar lang een in de Betuwe  gewaardeerde poppenspeler. Bij feestelijke gelegenheden in Geldermalsen en omstreken haalde hij vaak zijn poppenkast en zijn zelfgemaakte houten poppen van de zolder om op scholen, bij welgestelde particulieren of in verenigingsgebouwen kindervoorstellingen te geven.
Vooral rond Sinterklaas kon het dan druk zijn en was hij soms maanden tevoren volgeboekt.

Piet Mulder zat dan tijdens voorstellingen drie kwartier of langer in de door hemzelf gebouwde latten-kast de verschillende stemmen van zijn poppen te maken, met op iedere arm een pop, terwijl honderden kinderen ademloos volgden hoe boven zijn hoofd de goede en de kwade krachten de strijd aangingen.
Vanaf eind jaren vijftig kreeg hij daarbij de hulp van zijn zoon Reinjan (1949), die daaraan nog altijd de beste herinneringen heeft. Hij gaf zijn vader de poppen aan, ving de koekepan, de kist en andere requisieten op en hielp bij het verwisselen van decors. ‘Van mijn vader heb ik geleerd verschillende registers te bespelen en een ondraaglijke spanning op te bouwen.’

Piet Mulder, Gezicht op Geldermalsen, 1988.

Piet Mulder, Gezicht op Geldermalsen, 1988. Particuliere Collectie.

Die poppenkastpoppen moeten nog altijd ergens zijn, in een grote, hoge doos, evenals de zelf geschilderde decorstukken van het dorpsplein, de paleistuin en het grote bos, en de drie meter lange felrode vlag van Mulder’s socialistische grootvader,  die – ook op koninginnedag – argeloos om de houten latten van de kast gespannen werd, om de poppenspelers aan het oog te onttrekken.

Wie van al die kinderen in de zalen en zaaltjes zal toen hebben beseft dat er achter dat doek een van de belangrijker Betuwse schilders verstopt zat?

Schutblad schetsboek, aquarel op board, z.j.

Schutblad schetsboek, aquarel op board, z.j.

Piet Mulder is opgenomen in de Lexicon van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950 van Pieter  Scheen (1969), in de Engelse Dictionary of Sea Painters en in Nederlandse Zeeschilders (1985) van Henk Wever, van de voormalige Galerie de Westfriese Munt.
In de geïllustreerde Historische Streekatlas van Nederland werden twee Betuwse schilderijen van Piet Mulder in het hoofdstuk West Betuwe als voor de streek karakteristieke schilderijen afgebeeld.

In januari 2014 verscheen bij Uitgeverij De Weideblik in Varik over de zeeschilderijen van Piet Mulder het boek ‘Piet Mulder, De Zee is saai – The sea is a bore‘, geschreven door Reinjan Mulder (prijs € 10,-) . Een fragment daaruit, alsmede een aantal zeeschilderijen, is hier te vinden. De Engelse summary van het boek alsmede een aantal Engelse werken vindt u hier.

In 2020 werd door Reinjan Mulder en Valerie Grandberg een filmpje gemaakt over hoe Piet Mulder en zijn vrouw Hanna elkaar in 1939 in de NJN leerden kennen.

Dirk Vermeulen (Voorheen Galerie De Praktijk) schreef naar aanleiding van De zee is saai: ‘In mijn huis in Tunesië heb ik een heel mooi strandgezicht van Piet Mulder. Behalve ikzelf vinden ook alle Tunesiërs die me bezoeken het een mooi schilderij.’

Het laatste boek over Piet Mulder, Piet Mulder – Schilder van het Betuws Landschap, een uitgave van De Weideblik (2019), is in iedere goede boekhandel te koop of te bestellen.
Een filmpje over de werken van Piet Mulder die aan het Spoorwegmuseum zijn overgedragen vindt u hier. Een filmpje over zijn tekenwerk en fotografie uit de tijd als NJN’er vindt u hier.

Onder de kop ‘Schilder van een verdwenen landschap’ verscheen tijdens het jubileumjaar 2019 over Piet Mulder een groot overzichtsartikel in het dagblad Trouw.

8 Reacties

 1. Rien van der Kley

  In de 1990’s zijn we bij Piet Mulder op zolder geweest om een schilderij te kopen. Het was van de molen De Vlinder, bij Deil, met een paard in het weiland. Het was ondertekend met Piet Mulder B5 en het is in ons huis in Canada.
  Hij gaf ons ook een boek waarin hij voorkwam: HEDENDAAGSE NEDERLANDSE ZEESCHILDERS

 2. @ Rien van der Kley: Kan het zijn dat die B5 het jaartal was? Mijn vader schreef wel eens ’85, in plaats van 1985.

 3. Rien van der Kley

  Ja, je hebt gelijk. It is ’85. Zijn er nog meer schilderijen van De Vlinder geschilderd? Groeten uit Canada

 4. Ja, er zijn mij nog zeker drie andere schilderijen van ‘De vlinder’ bekend.

 5. Ineke de vries

  Heeft Piet Mulder ook schilderijen van koeien gemaakt?
  Ineke de Vries

 6. @Ineke de Vries: Er schiet me zo gauw niets te binnen met koeien. Wel met paarden, honden, een duif, een geitje, een poes, een pony. Maar ik ga eens goed zoeken. Misschien zijn we er toch wel, schilderijen met koeien.

 7. Ik heb een schilderij dat jaren bij mijn schoonmoeder heeft gehangen. Het is ondertekend met P. Mulder ’41. De afbeelding is een heidelandschap. Zou dit een vroeg werk van Piet Mulder kunnen zijn? Het schilderij is ongeveer 24 bij 18 cm. op hout.

 8. @Annemieke Die kans is niet zo groot. Mijn vader signeerde nooit als P. Mulder. Maar misschien kunt u een fotootje mailen? In 1941 was hij 21 jaar en zijn allereerste werk was wel traditioneel, maar een heidegezicht heb ik nooit van hem gezien.
  Reinjan Mulder

Geef een reactie