Theo Sontrop (82) eindelijk aan kop – de tien ‘leespaarden’ van de maand augustus

Nicol Ljubic in Frankfurt tussen de boeken van zijn collega-schrijver Arnold Schwarzenegger (foto Reinjan Mulder)

Nicol Ljubic in Frankfurt tussen de boeken van zijn collega-schrijver Arnold Schwarzenegger (foto Reinjan Mulder)

De afgelopen maand was er onder de lezers van Das Zahngold veel aandacht voor de literaire en culturele geschiedschrijving. Zo werden van de veel (minstens één keer per dag) gelezen stukken vooral een interview met de nu 82-jarige AP-uitgever in ruste Theo Sontrop (1), een ouder stuk over Arnon Grunberg’s alter ego Marek van der Jagt (2) en de herinneringen van Hanna Hulscher aan Etty Hillesums in de oorlog vermoorde broer Mischa (3) zeer intensief gelezen, evenals een curieuze, recent opgedoken brief uit 1937 van Annie Romein-Verschoor (7).
Van de actuele stukken op de site scoorden nog twee andere bijdragen hoog in leesintensiteit: over de erfelijkheid van het Nederlandse koningsschap (8) en het jubilerende Felix Meritis (net buiten de top-tien, op 11). De leespaarden top-tien voor augustus ziet er daardoor als volgt uit:
1. (-) Iedereen zat te suffen – Interview met Theo Sontrop
2. (-) De geboorte van Marek van der Jagt
3. (-) De geheime liefde van Mischa Hillesum
4. (6) ‘Zij leerde Geldermalsen dansen’ – bij de dood van Hanna Mulder-Hulscher (1922-2013)
5. (-) ‘Iemand moest het doen’ – Interview met Edna O’Brien
6. (re) Nieuwe knollen voor oude citroenen – bij het ontslag van Sander Knol
7. (-) ‘PS ook de blauwe sokken’ – een brief van Annie Romein-Verschoor
8. (-) Reinjan Mulder: Was Prins Friso maar koning geworden
9. (5) Tien jaar uitgeverij Augustus en de ondergang van J.M. Meulenhoff
10. (-) Het monster van het Zwarte woud Nicol Ljubic  over zijn roman Als was het liefde

Het stuk uit 2012 over de inmiddels 82-jarige Theo Sontrop eindigt al meer dan een half jaar hoog in de statistieken, maar blijkt de laatste weken niet alleen steeds vaker (gemiddeld 4 keer per dag), maar ook steeds langer (gemiddeld 8.42 minuten) gelezen te worden. Het stuk over Arnon Grunberg is weliswaar nieuw in de top-tien, maar komt in de plaats van een ander, iets nieuwer stuk over zijn onderduik-periode (‘Hij was het!’).
De al wat langer geliefde stukken over de teloorgang van het Tiels Gymnasium en de dood van Nanne Tepper werden afgelopen maand ook weer intensief gelezen, maar haalden – wellicht door de vakanties – dit keer niet het quorum van minstens één bezoeker per dag, zodat zij om die reden uit de top-tien tuimelden. In hun plaats kwam, op 10, een interview binnen met de Duits-Kroatisch schrijver Nicol Ljubic, wiens boek Als was het liefde vorige maand een mooie kritiek in NRC Handelsblad kreeg. Sindsdien wordt dit interview met hem dagelijks opgevraagd.

Voor de Leespaarden top-tien van Das Zahngold is van de (32) stukken die in de afgelopen maand minstens één keer per dag zijn gelezen, gekeken hoe lang ze gemiddeld zijn bestudeerd. Hoe beter gelezen, hoe hoger op de lijst. Tussen haakjes de scores in de Leespaarden top-tien van juli. Niet opgenomen zijn de stukken over Aqua Paradise, Gerrit van Kalkeren en Tsjebbe Hettinga, die ook in augustus weer goed gelezen werden, maar al voorkomen in de ‘Meest gelezen’ rubriek, rechts op deze pagina. De Leespaarden top-tien is primair bedoeld om lezers op minder voor de hand liggende serieuze stukken uit de afgelopen jaren te attenderen. Bron: Google Analytics en Byte. N=10.154/4.090 (uniek). 

 

 

Geef een reactie