Februari 2016: groeiende aandacht voor Betuwse schilders en Nooteboom’s ‘Rituelen’

Door onze mediaredactie

Piet Mulder: Zelfportret als poppenspeler, 1955

Piet Mulder: Zelfportret als poppenspeler, 1955

In februari ging de meeste aandacht van de bezoekers aan de site uit naar ‘Groter dan de Nachtwacht‘, het stuk over het 6 meter hoge schilderij dat Piet Mulder en Reijer Murman omstreeks 1958 maakten. Mede dank zij facebook kwamen daarvoor in 12 dagen meer dan 350 lezers naar Das Zahngold. Met in de slipstream veel aandacht voor andere Betuwse onderwerpen: de schilders Jan van Anrooy en Johan Ponsioen en het Gymnasium in Tiel.
Andere stukken die in februari veel bezoek kregen, waren de herinneringen aan Elly de Waard en ’t Voogelwater (294 bezoekers) en de gelukwens voor Arnon Grunberg’s 45ste verjaardag (253).
Bij de oudere stukken valt de groeiende aandacht voor de terugblik op de omstreden recensie van Cees Nooteboom’s roman Rituelen op. Een tijdloos stuk uit 2014 dat 157 lezers kreeg, gemiddeld vijf per dag en ruim anderhalf keer zoveel als in januari 2016.

LEESPAARDEN
Kijken we naar de tijd die gemiddeld werd besteed aan de (39 beter gelezen) stukken dan zien we de volgende top-tien:
1. De einder is altijd blauw – Herinneringen aan schrijver Henk van Woerden (gemiddeld 16:00 minuten gelezen)
2. Jiddisch lezen op twee grenzen – Bij de dood van Eriek Verpaele (13:17 min.)
3. Absolutely free – Chris van Esterik over Gerrit van Kalkeren (11:28)
4. Alles moet kloppen – interview met dichter Jan Eijkelboom (5:47)
5. De NRC-recensie van Cees Nooteboom’s roman Rituelen revisited (5:14)
6. Tien jaar uitgeverij Augustus: de ondergang van J.M. Meulenhoff (5:26)
7. Uitgeverij Meulenhoff spuit weer modder – bij het ontslag van Sander Knol (4:32)
8. Tentoonstelling in 2016 – Rijksmuseum verwerft fotoproject van Reinjan Mulder (4:25)
9. Groter dan de Nachtwacht – bij een reuzeschilderij van het Laageinde in Geldermalsen (4:07)
10. Bij de 45ste verjaardag van Arnon Grunberg (3:36)
Het stuk over Eriek Verpaele werd vooral veel opgevraagd rond een herdenking van hem begin februari. Voor Reinjan Mulder’s fotoproject in het Rijksmuseum ontstond veel interesse nadat bekend werd dat het deze zomer waarschijnlijk al in het museum tentoongesteld wordt.

Bron: Byte en Google Analytics. N=23.657 (pag. Byte), 6.710 (bez. Byte) en 3.076 (unieke bez. Byte). De aantallen gelezen stukken zijn op Byte Statistics gebaseerd. Bij de ‘Leespaarden’ , gebaseerd op Google Analytics, zijn om vertekeningen te voorkomen alleen de (39) stukken meegeteld die in januari gemiddeld minstens eens per dag (>28) zijn opgevraagd. Ook zijn een intensief gelezen artikel over Jan van Anrooy (gem. 6:05 min.) buiten beschouwing gelaten, omdat dit al voorkomt op de lijst ‘Meest gelezen’ , en de recensies van Connie Palmen’s ‘De Wetten’ (10:13), Jan Wolkers’ Brandende Liefde (6:14)  en Harry Mulisch ‘Twee vrouwen’ (7:51). Doel van de Leespaarden is te attenderen op minder in het oog springende maar wel intensief gelezen stukken uit ‘Das Zahngold’.

Geef een reactie