Posts Tagged ‘Twee jaargetijden’

Per draagstoel naar het strand – Recensie van A. Alberts, Twee jaargetijden minder

Door Reinjan Mulder Recensie van A. Alberts: Twee jaargetijden minder. Uitg. CPNB, 1993, 55 blz. Prijs ƒ4,95 De eerste zin van het dunne boekje is een klein raadsel. ‘Het kan in Amsterdam geweest zijn,’ schrijft A. Alberts (1911-1995) in Twee jaargetijden minder,  ‘of Haarlem; in elk geval in de buurt van het Noordzeekanaal met zijn […]