Meest gelezen in 2021: het plagiaat bij NRC Handelsblad, Jan van Anrooij’s collaboratie en (alweer) Connie Palmen

Door onze mediaredactie
Twee al wat oudere onderwerpen trokken het afgelopen jaar de meeste  belangstelling onder de lezers van Das Zahngold: de 8 jaar oude, woelige geschiedenis van de omstreden Betuwse schilder Jan van Anrooij, het plaatsvervangend hoofd van het NSB-schildersgilde tijdens de Bezetting van wie afgelopen zomer in Tricht een tentoonstelling werd geopend, en een terugblik op de geïmproviseerde manier waarop in januari 1991 de grote recensie tot stand kwam die NRC Handelsblad aan De wetten, het debuut van Connie Palmen wijdde.
En niet alleen werden deze stukken veel opgevraagd, ze werden afgelopen jaar ook opvallend lang gelezen en door veel meer lezers dan in het jaar ervoor, resp. 65% (Van Anrooij) en 17% (over de recensie van De wetten) meer. Ze zijn in verhouding in 2021 het snelst in de belangstelling gestegen van alle stukken op Das Zahngold.
Absolute aantallen lezers zijn helaas niet te achterhalen voor ons sinds Das Zahngold van provider is gewisseld en geen cookies registreert, maar ook de tendensen in het (geregistreerde) gebruik die Google Analytics levert, zijn interessant. Die laten zien dat het totale aantal ‘pageviews’ in 2021 12% hoger was dan in 2020, dat het aantal ‘unieke’ pageviews, dus nieuwe lezers, steeg met 17%, terwijl de stukken die het betrof, gemiddeld 7% langer gelezen werden dan in 2020: 3.56 minuut.
Andere onderwerpen waarover het afgelopen jaar aanmerkelijk meer en langer werd gelezen dan in de jaren daarvoor, zijn het boottochtje over de Vecht in 1996, in gezelschap van de dochters van Nescio (+179%), vooral na de verschijning van de veel geprezen Nescio-biografie van Lieneke Frerichs, de necrologie van de voortijdig overleden schrijver Nanne Tepper uit 2012 (+28%) en het Engelse werk van de schilder Piet Mulder (+75%).
Ook kwam er in 2021 opeens weer interesse in twee al wat oudere stukken over de geschiedenis van Uitgeverij Meulenhoff: een analyse van de tien jaren durende worsteling met het inmiddels verdwenen PCM concern (+248%, bijna een verdrievoudiging in één jaar) en de reactie op het plotselinge ontslag van Meulenhoff/Boekerij-directeur Sander Knol, die daarna onder de naam Xander zijn eigen bestseller-fonds zou beginnen (+112%, een verdubbeling). Kennelijk reden genoeg om zijn Werdegang nog maar eens te bestuderen.
De aparte ‘pagina’s’ van Das Zahngold over resp. Reinjan Mulder en Uitgeverij Babel & Voss scoorden als gebruikelijk het hoogst, waarbij de Babel & Voss pagina vreemd genoeg nauwelijks te lijden heeft onder het opheffen van de uitgeverij in 2020. Van actieve uitgeverij heeft het bedrijf zich inmiddels tot legende ontwikkeld.

In Engeland verdubbelde de belangstelling voor Piet Mulder in 2021. Hier: Zelfportret als spoorweginspecteur.

Minder lezers dan in 2020 kregen in 2021 een aantal nog altijd populaire, oudere literatuurrecensies uit NRC Handelsblad die op de site zijn terug te vinden, zoals die over Jona Oberski’s Kinderjaren (-36%), Doeschka Meijsing’s Robinson (-33%) en Cees Nooteboom’s Rituelen (-38%).
Deze recensies worden nog altijd elke week opgevraagd, maar niet meer zo vaak als in de jaren daarvoor, hoewel de recensie van Kinderjaren voor het derde jaar op rij nog steeds de meest gelezen recensie is op de site, ruim voor die van Robinson en Rituelen, en wordt hij minstens drie keer zo vaak gelezen als bekende top-recensies uit eerdere jaren: van Cynthia McLeods Hoe duur was de suiker tot Connie Palmens De Wetten.
De recensie van Connie Palmen’s debuut De wetten trok als gevolg van de TV serie over Ischa en haar in december 2021 wel weer veel meer lezers dan in de jaren daarvoor, 41% meer dan in 2020, net als het inmiddels historisch geworden interview met de hooggeleerde boekwetenschapper prof. Frans Janssen over de Joost Ritman-collectie en zijn relatie met de nu honderd jaar geleden geboren schrijver W.F. Hermans (+125%). Een interview, zo weten we uit Willem Otterspeers Hermans-biografie, dat uiteindelijk tot een nooit meer geheelde breuk leidde tussen de gekwetste auteur en zijn trouwe bibliograaf.
Van de (schaarse) nieuwe stukken op de site kreeg met name de bespreking van Slijpsteen van de geest, de geschiedenis van NRC Handelsblad, in 2021 veel lezers. In de recensie van dat boek werd nog eens ingezoomd op een aantal gevallen van plagiaat die de krant zouden hebben geteisterd, waarbij Adriaan van Dis – terecht of ten onrechte – als een van de hoofdschuldigen werd aangewezen. Overdreven?

MEEST GELEZEN IN 2021
1. Nazi-kunst in het Gemeentehuis? Portret van de NSB-schilder Jan van Anrooij (+65%)
2. The making of Connie Palmen – Hoe de paginagrote NRC-recensie van De Wetten voorop CS Literair kwam te staan (+17%)
3. Een klassiek geworden debuut – Terugblik op de recensie van Jona Oberski’s Kinderjaren (-36%)
4. Zoveel vormen van verdriet, ik wist het niet – Connie Palmen over de dood van Ischa Meijer en De Vriendschap (-51%)
5. Recensie van Doeschka Meijsings debuutroman Robinson (-33%)
6.
Terugblik op de recensie van Cees Nootebooms Rituelen (-38%)
7. Bij de verschijning van Slijpsteen van de geest – De geschiedenis van NRC Handelsblad (-)
8. Tessa de Loo over het succes van De Tweeling (-18%)
9. Marli Huijer en Reinjan Mulder over hun boek Opnieuw Beginnen (-21%)
10. ‘Pappie hield van kijken’ – Een boottochtje over de Vecht in 1996 met de dochters van Nescio (+179%) 

Bron: Google Analytics, N=24.242 pageviews. De door Google geregistreerde cijfers betreffen de periodes 1 januari 2020 – 31 december 2020 en 1 januari 2021 – 31 december 2021. 

Geef een reactie