‘Coffee Company’ nu ook te koop in het Multatuli Museum

Door onze literatuurredactie

Nooit sinds de Max Havelaar….

AMSTERDAM, 13 dec. – De roman Coffee Company, die zich vrijwel geheel afspeelt tegen de achtergrond van Nederlands grootste koffie-keten, is sinds deze week ook te koop bij het Multatuli Museum in Amsterdam. De auteur van het boek, Reinjan Mulder was deze week in Multatuli’s geboortehuis te gast om het vijfhonderdste exemplaar van het boek aan te bieden aan de voorzitter van het Multatuli Genootschap, mr. Winnie Sorgdrager, een ver familielid van de grote schrijver. Dit exemplaar heeft inmiddels zijn plaats gevonden in de rijk voorziene bibliotheek van het museum, tussen de eerste druk van de Max Havelaar en Multatuliana van uiteenlopende figuren als Maarten ’t Hart, Freek de Jonge, Dik van der Meulen, Atte Jongstra en Hugo Brandt Corstius. Tegelijk zijn er nog 50 extra exemplaren in voorraad genomen, om de komende maanden aan de talrijke bezoekers van Nederlands kleinste maar leukste literaire museum te verkopen.

Flirtende flexwerkers in de Coffee Company, eerste schets-ontwerp voor een omslag (foto Bert Nienhuis)

De roman Coffee Company, waarover Nieuw Amsterdam-redacteur Pieter de Bruijn Kops vorig jaar al zei dat er ‘sinds de Max Havelaar […] nooit meer zo sterk over koffie [is] geschreven’, beschrijft een reeks ontmoetingen van een gedreven boekuitgever en een zzp’er die alles – maar dan ook alles – van de eerste Nederlandse Nobelprijs winnaar prof. J.H. van ’t Hoff zou weten.
Behalve over Van ’t Hoff en het Nederlandse uitgeefwezen gaat de roman echter zeker zoveel over het moderne fenomeen van de kwaliteits-koffiezaak. Bijna alle gesprekken tussen de beide heren spelen zich af in een niet nader aangeduide vestiging van de Coffee Company, tussen de latte’s, de bambino’s en de laptops, zodat het boek tegelijk een fraai beeld geeft van de eigentijdse windhandel in koffie en de noden van de moderne flex-werker.
Ook in Multatuli’s Max Havelaar, dat al in zijn verwarrende ondertitel naar de koffieveilingen van de Nederlandse Handelmaatschappij verwijst, ontmoeten twee welbespraakte heren elkaar, waarna zich een bont patroon van vertellingen ontrolt, alleen is de hoofdpersoon daar een handelaar in koffie, terwijl het in Coffee Company om een zichzelf overschattende uitgever gaat. Maar uit de roman blijkt al gauw dat er tussen die twee bedrijfstakken, de koffie en het boek, meer overeenkomsten zijn dan menigeen zou denken. Ook de uitgever gaat elk jaar trouw naar de beurs, om op te kunnen scheppen over zijn ervaring en vakkennis, en ook zijn schrijvers worden – net als de Javaan en de andere flex-werkers in de zaak – soms schandelijk uitgebuit.
In de roman van Reinjan Mulder wordt voortdurend subtiel – en soms ook minder subtiel – naar Multatuli’s Max Havelaar verwezen, zodat Coffee Company misschien wel als een van de laatste neven-producten van Nederlands grootste schrijver aller tijden (Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde) tot nog toe mag worden beschouwd.

Het Multatulimuseum, het geboortehuis van Eduard Douwes Dekker, bevindt zich in Korsjespoortsteeg 20 in Amsterdam, tussen de Singel en de Herengracht, en is geopend op dinsdag van 10 tot 5 uur en op zaterdag en zondag van 12 tot 5. De opbrengst van de in het Museum verkochte exemplaren van Reinjan Mulder’s Coffee Company komt geheel ten goede aan het onderhoud en behoud van het Multatuli Museum. 

De roman Coffee Company is ook nog steeds verkrijgbaar bij de betere boekwinkel, of door overschrijving van € 17,95 op Bankrekening NL06 INGB 0004674536 t.n.v. Reinjan Mulder Research & Editing. Vermeld bij het overschrijven ‘Coffee Company’ alsmede het volledig adres waar het boek naar toe moet. 

 

 

Geef een reactie