De Bijzondere Collecties slaan weer toe – Grunberg archief van Reinjan Mulder gaat naar Amsterdam

Persbericht Universiteit van Amsterdam

Reinjan Mulder overhandigt Arnon Grunberg het eerste exmplaar van Marke van der Jagts 'Gstaad 95-98'  (foto Martin Voigt)

Reinjan Mulder overhandigt Arnon Grunberg het eerste exmplaar van Marke van der Jagts ‘Gstaad 95-98’ (foto Martin Voigt)

AMSTERDAM, 1 september 2011 – Vier maanden na de verwerving van het archief van Arnon Grunberg ontvangt de Universiteit van Amsterdam de nalatenschap van Grunbergs alter ego Marek van der Jagt. De nalatenschap maakt deel uit van het archief van uitgever en schrijver Reinjan Mulder.
De auteur Marek van der Jagt deed in 1999 zijn intrede in de Nederlandse letteren met de roman De geschiedenis van mijn kaalheid (bekroond met de Anton Wachterprijs) en maakte vervolgens naam met Gstaad 95-98 en polemieken en essays. Zijn identiteit was lang betwist, totdat Arnon Grunberg de geruchten dat hij zich achter de naam verschool in 2002 bevestigde. Het betekende het einde van Marek van der Jagt, zijn verzameld werk verscheen in 2008 onder de titel Ik ging van hand tot hand.
Geestelijk vader van de mystificatie was Reinjan Mulder, destijds uitgever bij De Geus. De ‘geboorte’ van Marek van der Jagt en het ontstaan van de onder dit heteroniem geschreven romans zijn in detail gedocumenteerd in Mulders persoonlijke archief. Naast vele honderden unieke Grunbergiana bevat zijn archief handschriften, foto’s en correspondenties met auteurs in binnen- en buitenland.
De jurist Reinjan Mulder (1949) begon zijn publicistische leven als dichter in De Gids en als redacteur van het Amsterdamse studentenweekblad Propria Cures en was daarna journalist en criticus bij NRC Handelsblad. Hij promoveerde aan de UvA op het proefschrift Misdaad en macht en volgde in 1989 K.L. Poll op als redacteur literatuur bij NRC Handelsblad, waar hij de bijlage CS Literair opzette. Later werd Mulder redacteur en (adjunct)uitgever bij De Geus en Meulenhoff. Vorig jaar begon hij samen met Daniël van der Meer en Daan Heerma van Voss uitgeverij Babel & Voss. Zelf publiceerde Mulder over uiteenlopende onderwerpen en houdt hij een weblog bij. In oktober 2011 verschijnt bij Nieuw Amsterdam zijn roman Coffee Company, over een schrijver en zijn uitgever.
De Bijzondere Collecties van de UvA zijn rijk aan historische letterkunde. Daarnaast is er een actief verwervingsbeleid aangaande moderne literatuur, met Amsterdam als verbindende schakel. Het archief van Reinjan Mulder vormt een belangrijke aanvulling op het al aanwezige archief van Arnon Grunberg. Daarnaast sluit het naadloos aan op de talrijke uitgeversarchieven die bij de Bijzondere Collecties aanwezig zijn. Het archief geeft een geschakeerd beeld van de activiteiten van een uitgever en publicist die van vele markten thuis is.

Geef een reactie