Karel van het Reve’s modderaars

Door Reinjan Mulder
In haar fraaie bespreking van Karel van het Reve’s Verzameld werk (NRC Handelsblad,  9 juni 2011) schrijft Elsbeth Etty: ‘…hij schreef zo goed omdat het leek alsof hij sprak.’
Ik geloof daar niets van.
In het vervolg van haar stuk citeert zij hoe Van het Reve tegen Ischa Meijer sprak, toen die hem voor de Volkskrant interviewde. Karel zei: ‘Ik ben een van de weinige westerse geleerden, die van mening is dat Marx eigenlijk niets interessants te melden heeft.’
Maar had Karel die zin geschreven, dan had deze volgens mij geluid: ‘Ik ben een van de weinige westerse geleerden die van mening zijn dat Marx eigenlijk… etc.’
Karel van het Reve schreef beter dan hij sprak.
Blijft de vraag waarom noch Ischa Meijer, noch daarna de redactie van de Volkskrant, noch de interview-bundelaar Ton van Brussel, noch de redactie van Uitgeverij Van Oorschot, noch de recensent Elsbeth Etty, noch de kunstredactie, noch de eindredactie van NRC Handelsblad deze op zichzelf vrij veel voorkomende fout van Karel van het Reve bij het overschrijven of overlezen van de betreffende zin liefdevol heeft gecorrigeerd.

Geef een reactie