Carolien Gehrels: American English wordt ‘standaard’ bij communicatie Stedelijk Museum – een reactie

Door Carolien Gehrels
Geachte heer Mulder,
[…] De personeelsadvertentie waarop u mij aanspreekt (zie bericht hieronder – Red.), is geplaatst door het Stedelijk Museum. Het museum is geen gemeentelijke organisatie, maar een zelfstandige stichting met een eigen bedrijfsvoering, personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden, etcetera. De stichting Stedelijk Museum is daarom het aangewezen adres voor uw reactie op de advertentie. Omdat u uw vragen […] aan mij heeft gericht heb ik, ondanks dat de gemeente hier niet over gaat, de afdeling Kunst en Cultuur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling vorige week contact laten opnemen met het Stedelijk Museum over de vacature en uw opmerkingen daarover.
Het museum lichtte toe, dat de beperking tot native niet betrekking heeft op nationaliteit of geboorteland, maar alleen op taalbeheersing. De beperking tot American English heeft zeker niet alleen betrekking op de communicatie tussen directeur en assistent, maar ook op de communicatie tussen directeur en de mondiale buitenwereld. De functie-eis American-English heeft dus niet van doen met de herkomst van de huidige directeur, maar blijkt sowieso de standaard te zijn die

het Stedelijk Museum voor de internationale communicatie heeft gekozen. Ook andere instellingen kiezen die standaard, zo werd ons gezegd. Het wettelijke verbod op het maken van ongerechtvaardigd onderscheid van kandidaten op basis van nationaliteit en afkomst, betekent niet dat werkgevers geen functie-eisen op het gebied van taalbeheersing mogen stellen.
Dat het Stedelijk Museum de advertentie in het Engels heeft opgesteld, terwijl voor een andere vacature gelijktijdig het Nederlands wordt gebruikt, heeft u mogelijk aanleiding gegeven tot uw veronderstelling dat sprake is van uitsluiting van kandidaten. Op basis van de reacties van het Stedelijk Museum kan ik niet anders dan concluderen dat het Stedelijk Museum een dergelijke intentie geenszins heeft.
Graag geef ik u in overweging om voor een gedachtewisseling over de advertentie contact op te nemen met de directie van het Stedelijk Museum. Ik vind het ook aan de directie van het museum, gezien het feit dat het een stichting betreft die wel gesubsidieerd wordt door de gemeente maar er geen onderdeel van uitmaakt, om in te gaan op de overige vragen die u aan mij voorlegt.Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geantwoord.
Met vriendelijke groet,

Carolien Gehrels
Wethouder Kunst en Cultuur
Gemeente Amsterdam

3 Reacties

  1. Anne Baudouin

    Ik neem nota van uw verduidelijkingen. Maar het feit blijft dat er gevraagd wordt om ‘native’ speakers. dat sluit de facto toch iedereen uit voor wie de gevraagde taal niet zijn/haar moedertaal is…

  2. Helemaal mee eens. Het hoogste wat een geboren Nederlander kan bereiken is ‘near native speaker’ te worden. Door de eisen die het Stedelijk nu stelt, en krachtens de brief van Gehrels nog steeds stelt, worden Nederlanders voor deze functie systematisch buitengesloten. De aan te stellen directie-assistent is volgens de functieomschrijving ook niet alleen met buitenlanders bezig. Zijn/haar taak is alles wat op de directeur af komt te beoordelen en zo nodig door te geven aan de directeur, dus ook Nederlandse verzoeken en berichten.

  3. Wat betreft de verantwoordelijkheid van de Gemeente Amsterdam, een gemeente hoort geen instellingen te subsidiëren die Nederlanders uitsluiten uitsluitend vanwege hun afkomst. We subsidiëren ook geen moskeeën waar alleen maar Arabisch wordt gesproken. ‘Native’ betekent ‘geboren’, zo goed is mijn Engels nog net. Emmanuel Boekman, die wethouder Carolien Gehrels als haar grote voorbeeld zegt te zien, zou zich omdraaien in zijn graf als hij het hoorde.

Geef een reactie