Het openluchtconcert

HET OPENLUCHTCONCERT
                      Zelazowa Wola, 24 juni 1966

op de zware zwarte gedenksteen
staat onder zijn naam slechts één
jaartal te lezen

that is just because 
he did never die for us
zegt een vriendelijk lachende dame 
tegen mij en ze wijst naar het teken

we hebben het ding zorgvuldig bekeken
en wandelden verder tot ik voor een 
winkeltje bij het hek werd tegengehouden
omdat ze een kaartje voor thuis wilde kopen

pratend zijn we daarna doorgelopen
het park in naar het lage witte huis
waar alleen maar een zacht geruis 
van de wind door de bomen 
de stilte om ons heen verstoorde

er zaten al meer mensen buiten
te wachten op lange houten banken
totdat we een meisje langs zagen komen
om door de deur naar binnen te gaan

we hoorden de eerste klanken
klinken uit een openstaand raam
de grote tuin lag breed en leeg
te liggen ik luisterde en zweeg

als even de muziek is opgehouden
voor een korte pauze misschien
gaan alle mensen plotseling staan
en willen ze het huis van binnen ook zien

hier werd hij geboren
daar ziet u zijn portret
en verderop zijn vleugel
zijn meubels en zijn bed

hij werd er dus geboren
– en gestorven is hij nooit – 
wanneer de dame en ik buiten

allang de muziek weer horen
door zijn echte open raam
staat onder in de linkerhoek
binnen van het gastenboek
reinjan geschreven mijn naam

Reinjan P. Mulder

Verscheen eerder in De Groene Amsterdammer, 21 maart 1969 
 

Geef een reactie