Archive for 1994

Cees Nooteboom’s ‘Zelfportret van een ander’: angst bederft niet

Door Reinjan Mulder Recensie van: Cees Nooteboom, Zelfportret van een ander. Uitg. Atlas, 77 blz.; id., Selbstbildnis eines Anderen. Uitg. Uitg. Kleinheinrich, 120 blz. Zelfportret van een ander, de laatste publikatie van Cees Nooteboom, is een verfijnd boekje met variaties op het thema resignatie. Resignatie is het afstand doen van verworvenheden, de onderwerping aan het […]