Over Reinjan Mulder

Auteursfoto (foto Maartje Geels)

Reinjan Mulder in de Passage van het Rijksmuseum (foto Maartje Geels, 2016)

For an English translation on Reinjan Mulder’s last book and his 2016 exhibition in the Rijksmuseum, please click here.

‘Reinjan Mulder […] used photography to realize [his] concepts as purely as possible, uninfluenced by a conscious or unconscious selection process, taste, conventions or other ‘ballast’. [He] used the camera as a research tool, to ascertain what something looked like if the subjective vision of the maker was eliminated.’ Hans Rooseboom in: Modern Times – Photography in the 20th century, Amsterdam, 2014.

Reinjan Mulder (1949) is schrijver, uitgever, jurist en beeldend kunstenaar. Zijn beeldend werk werd geëxposeerd in het Rijksmuseum, zijn literaire werk verscheen bij Nieuw Amsterdam Uitgevers en hij schreef vijf non-fictieboeken en meer dan tweeduizend artikelen over literatuur, filosofie, kunst en recht in o.a. NRC Handelsblad, de Volkskrant, De Groene Amsterdammer en het Nederlands Juristenblad (NJB). Als (adjunct)uitgever gaf hij meer dan honderd auteurs uit, onder wie Arnon Grunberg, Gabriel Garcia Marquez, Sana Valiulina, Esther Gerritsen, Jorge Semprun, en Kader Abdolah.
In 2008 begon Reinjan Mulder zijn website Das Zahngold, een verwijzing naar de illegale handel in gouden kiezen (‘Zahngold‘) waarover hij in NRC Handelsblad schreef.
In 2009 richtte hij met Daan Heerma van Voss en Daniël van der Meer de kleine, onafhankelijke uitgeverij Babel & Voss Uitgevers op die hij nog altijd heeft.
Mulder’s literaire en journalistieke werk uit de periode 1969-2012 werd verworven door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Zijn beeldend werk ‘Objectief beeld van Nederland’ bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum.

Sinds 1995 is Reinjan Mulder op uitnodiging van het bestuur lid van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde (MNL) en sinds 2012 is hij patroon van het Rijksmuseum.
In 2015 werd zijn website Das Zahngold door de Koninklijke Bibliotheek (KB) tot digitaal erfgoed verklaard.

LEVEN  

Piet Mulder, Reinjan leest, olieverf op linnen, 1973 (coll. Letterkundig Museum, Den Haag)

Piet Mulder, Reinjan leest, olieverf op linnen, 1973 (coll. Letterkundig Museum, Den Haag)

Reinjan P.(ieter) Mulder werd in 1949 in Geldermalsen geboren als zoon van de schilder en spoorweginspecteur Piet Mulder (1919-2001) en de Amsterdamse danspedagoge Hanna Mulder-Hulscher (1922-2013). Na het Stedelijk Gymnasium (B) in Tiel en een afgebroken studie Filosofie werd hij opgeleid tot jurist aan de Universiteit van Amsterdam, met de bijvakken criminologie en auteursrecht.
Nog vóór zijn kandidaatsexamen debuteerde hij, 20 jaar oud, als dichter in De Gids, op uitnodiging van Ed Hoornik, had hij voor De Groene Amsterdammer en het Algemeen Handelsblad geschreven en de prijsvraag gewonnen bij het 10-jarig bestaan van de ‘Dichtershoek’ van het Handelsblad. In 1972 trad hij toe tot de redactie van het studentenweekblad Propria Cures en de brede oriëntatie die hij daar ontwikkelde, is hij altijd blijven koesteren. Kort voor zijn afstuderen kreeg hij beeldende kunstopdrachten van het Ministerie van CRM, zijn foto’s stonden in NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer en De Revisor en vanaf zijn 25ste was hij literatuurmedewerker van NRC Handelsblad en werkte hij bij het Criminologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1980 promoveerde op het proefschrift Misdaad en Macht, een case-study naar politiek en strafrecht in de DDR.

Reinjan Mulder's recensie van Van der Heijden's 'Advocaat van de Hanen' in CS Literair

Reinjan Mulder over Van der Heijden’s ‘Advocaat van de Hanen’ in CS Literair

Ook toen hij in de jaren tachtig hoofd van de sectie Justitie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) was en in vakbladen als het Nederlands Juristen Blad, Openbare Uitgaven en het Tijdschrift voor Criminologie publiceerde, bleef Reinjan Mulder voor NRC Handelsblad – en later ook de Volkskrant – schrijven. Hij kwam in  het bestuur van cultureel centrum De Melkweg en de Stichting Propria Cures, tot hij in 1989 tot zijn verrassing gevraagd werd literatuur-redacteur bij NRC Handelsblad te worden, als opvolger van mr. K.L. Poll.
Al zou dit het einde betekenen van zijn wetenschappelijke loopbaan, het was een functie die hij niet kon weigeren. Acht jaar lang bepaalde hij (mede) het literaire klimaat in Nederland in het door hem opgezette CS Literair, totdat de NRC dit bijzondere supplement ophief, om plaats te maken voor een ‘amechtig’ getoonzet, ‘Boeken’-supplement zonder interviews en literatuur, naar voorbeeld van het Britse Times Litterary Supplement (TLS). 

image002In de ogen van Reinjan Mulder waren het op Europese leest geschoeide Cultureel Supplement en CS Literair (in 1991 bekroond met de Gouden Ganzeveer) kroonjuwelen van NRC Handelsblad en een hoogtepunt in de culturele journalistiek, met medewerkers als  W.F. Hermans, Rudy Kousbroek, Charlotte Mutsaers, Hugo Brandt Corstius, de Van het Reve’s, K. Schippers en Arnon Grunberg. Na het verwijderen van de literatuur daaruit was er voor hem te weinig reden om nog bij de krant te blijven en na een jaar op de opinie-redactie ging hij weer zelf boeken maken en schrijven. Hij werd uitgever Nederlandse literatuur en non-fictie bij De Geus in Breda, waar hij Vamba Sherif, Sana Valiulina, Martin Walser en Charles den Tex binnenhaalde en een Nederlands fonds ontwikkelde met auteurs als Kader Abdolah en Esther Gerritsen. Opvallend was daar ook het opduiken van de jonge schrijver Marek van der Jagt, achter wie zich Arnon Grunberg bleek te verschuilen.

De afgelopen jaren werkte Reinjan Mulder in zijn woonplaats Amsterdam als (adjunct-)uitgever bij J.M. Meulenhoff en Babel & Voss Uitgevers, begeleidde hij boeken van Nicol Ljubic (Zeezwijgen), Gabriel Garcia Marquez, Patricia de Martelaere, Arnon Grunberg en Thomas Heerma van Voss en zette hij samen met de Volkskrant de best verkochte klassieken-reeks aller tijden op: De Leeslijst, met werk van Hella Haasse, Gerard Reve, Frans Kellendonk en Harry Mulisch. Daarna werd hij auteur, adviseur en freelance editor voor o.m. de Raad voor de rechtspraak, De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad en de uitgeverijen Boom, nai010, Lebowski, De Geus en Nieuw Amsterdam.

In juni 2016 opende in het Rijksmuseum Reinjan Mulder’s tentoonstelling Objectief Nederland, begeleid door een gelijknamige catalogus. In opdracht van Het Geldersch Landschap (GLK) vervaardigde hij daarvan in 2014 al de vervolgstudie Objectief Neerijnen, in het kader van het kunstproject Vereeuwigd Landschap.

Wat we missen kunnen, het eerste boek van Babel & Voss - omslag: Piet Parra

Wat we missen kunnen, het eerste boek van Babel & Voss – omslag: Piet Parra

Recente projecten van Reinjan Mulder zijn Echte boer zoekt dito vrouw van filosofe Eva-Anne le Coultre (Babel & Voss), De grootste kraak in krantenland van Herman Spinhoff en Kees Schaepman (Nieuw Amsterdam), de  verzamelbundel Ik ging van hand tot hand van Marek van der Jagt / Arnon Grunberg (De Geus), Onzichtbare boeken van Thomas Heerma van Voss, Oost en Meer Oost, met 45 schrijvers uit Amsterdam Oost (Babel & Voss), en de voor de Librisprijs genomineerde roman Onze oom van Arnon Grunberg (Lebowski).
In november 2009 en februari 2015 verzorgde Reinjan Mulder de rubriek ‘Kunstwerk van de dag’ op www.galeries.nl.

WERK
In de in 2011 bij Nieuw Amsterdam Uitgevers verschenen roman Coffee Company beschrijft Reinjan Mulder een uitgever en een schrijver in de dop die elkaar wekelijks bij de Coffee Company treffen en daar bij veel lattes en cappuccino’s praten over de liefde, Nederlands eerste Nobelprijswinnaar J.H. van ’t Hoff en het uitgeefvak. De pers sprak van ‘een hedendaags Symposion’ en ‘een geslaagde satire op het boekenvak en de moderne tijd’ (De Leeswolf).
objectief_nederland_kleinEerder verschenen bij Nieuw Amsterdam Mulder’s rijk geïllustreerde Vogels van formaat (2007, herdrukt in 2008), over de Frans-Amerikaanse ornitholoog en vogelschilder J.J. Audubon, en Opnieuw beginnen – Metamorfosen in het bestaan (2009, herdrukt in 2011), een literair-filosofisch essay dat hij samen met zijn vrouw, de latere Denker des Vaderlands Marli Huijer (EUR) schreef (shortlist Socrates Wisselbeker).
Over zijn vader, de schilder Piet Mulder, publiceerde hij in 2014 bij uitgeverij De Weideblik de kleine monografie De zee is saai / The sea is a bore, en in juni 2016 verscheen bij Babel & Voss zijn boek over zijn kunstproject Objectief Nederland – Objective Netherlands.
Een overzicht van alle boeken, kranten en tijdschriften waarin Mulder publiceerde, vindt u hier. Van zijn artikelen zijn er nu 500 integraal op Das Zahngold te vinden, waaronder ca. 250 (al dan niet geactualiseerde) recensies en interviews uit NRC Handelsblad.

SECUNDAIRE LITERATUUR, INTERVIEWS, LINKS, VIDEO’S
Over zijn roman Coffee Company gaf Reinjan Mulder onder meer een interview aan Trouw. In een lezing voor de Nederlandse Club in Wallis ging hij daarna in op de persoonlijke achtergronden van de roman.
Voor het juryverslag van de Socrates Wisselbeker over het genomineerde boek Opnieuw beginnen clickt u hier.
V
oor een recensie van Vogels van Formaat in NRC Handelsblad clickt u hier.
Voor een interview met Marli Huijer en Reinjan Mulder over hun boek Opnieuw beginnen in het Belgische dagblad De Morgen: click hier.

Rijksmuseumconservator Hans Rooseboom en Reinjan Mulder bij de opening van Modern Times

Rijksmuseumconservator Hans Rooseboom en Reinjan Mulder bij de opening van Modern Times (foto Hinde Haest)

Over Reinjan Mulder’s beeldend werk schreef Rijksmuseum conservator dr. Hans Rooseboom in Modern Times – Photography in the 20th century:
‘In the early 1970s a young Dutch law student, Reinjan Mulder, embroidered on [the] principle [of Ed Ruscha]. His aim was to present a truly objective picture of the Netherlands. Instead of choosing the most characteristic locations (to create a ‘typical’ and ‘meaningfull’, though necessarily subjective impression), he decided to use a non-selective method to determine where he would set up his camera. […]’

Een film over de tentoonstelling in het Rijkmsuseum vindt u hier.
Een tv-reportage over Reinjan Mulder’s boek ‘Vogels van Formaat’ en het Teyler’s Museum is hier te vinden.
Een gesprek met VPRO’s Anton de Goede over de roman Coffee Company vindt u hier.
Een film van Valerie Granberg over Reinjan Mulder’s project Objectief Neerijnen (2014) is hier te zien.
Een radio-interview over Objectief Nederland bij het VPRO-programma Nooit meer slapen vindt u hier.
Een NRC Handelsblad-reportage uit 2016 over Objectief Nederland vindt u hier.
Een interview met Cleo Wächter over haar verwerking van Reinjan Mulder’s Objectief Nederland in 2017 vindt u hier.
Een Engelse tekst van Reinjan Mulder over zijn fotoproject Objectief Nederland vindt u hier. Informatie over het vervolgtraject van Objectief Nederland is te vinden op: www.objectiefnederland.nl 

Reinjan Mulders roman Coffee Company is nog altijd leverbaar via bol.com