Over Reinjan Mulder

Auteursfoto (foto Maartje Geels)

Reinjan Mulder in de Passage van het Rijksmuseum (foto Maartje Geels, 2016)

For an English translation on Reinjan Mulder’s last book and exhibition in the Rijksmuseum, click here. Für ein deutsches Interview über Reinjan Mulders Buch Zwavelwater, clicken Sie hier.

‘Reinjan Mulder […] used photography to realize [his] concepts as purely as possible, uninfluenced by a conscious or unconscious selection process, taste, conventions or other “ballast”.’ Hans Rooseboom in: Modern Times – Photography in the 20th century, Amsterdam, 2014.

Reinjan Mulder (1949) is schrijver, uitgever, jurist en beeldend kunstenaar. Zijn beeldend werk werd geëxposeerd in het Rijksmuseum, zijn literaire werk verschijnt bij Nieuw Amsterdam, zijn non-fictie bij nai010, Nieuw Amsterdam en uitgeverij Boom. Hij schreef meer dan tweeduizend artikelen over literatuur, filosofie, kunst en recht in o.a. NRC Handelsblad, de Volkskrant, De Groene Amsterdammer en het Nederlands Juristenblad.

In october 2018 a second book on Objective Netherlands is published by nai010 Publishers. In this book also the photographs Cleo Wächter made in 2017 on all Mulder’s 1974 spots.

Als (adjunct)uitgever gaf Reinjan Mulder meer dan honderd auteurs uit, onder wie Arnon Grunberg, Gabriel Garcia Marquez, Sana Valiulina, Esther Gerritsen, Jorge Semprun en Kader Abdolah.
In 2008 begon hij zijn website ‘Das Zahngold’, een verwijzing naar de illegale handel in gouden kiezen (‘Zahngold‘) waarover hij eerder in NRC Handelsblad schreef.
In 2009 richtte hij met Daan Heerma van Voss en Daniël van der Meer de uitgeverij Babel & Voss Uitgevers op die hij nog altijd heeft.

Reinjan Mulder’s literaire en journalistieke werk uit de periode 1969-2012 werd verworven door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en zijn beeldend werk ‘Objectief beeld van Nederland’ bevindt zich in de vaste collectie van het Rijksmuseum. Sinds 1995 is Mulder lid van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde (MNL) en sinds 2012 patroon van het Rijksmuseum. In 2015 werd zijn website ‘Das Zahngold’ door de Koninklijke Bibliotheek (KB) tot digitaal erfgoed verklaard.

LEVEN  

Piet Mulder, Reinjan leest, olieverf op linnen, 1973 (coll. Letterkundig Museum, Den Haag)

Piet Mulder, Reinjan leest, olieverf op linnen, 1973 (coll. Letterkundig Museum, Den Haag)

Reinjan P.(ieter) Mulder werd in 1949 in Geldermalsen geboren als zoon van de schilder en spoorweginspecteur Piet Mulder (1919-2001) en de Amsterdamse danspedagoge Hanna Mulder-Hulscher (1922-2013). Na het Stedelijk Gymnasium (B) in Tiel en een afgebroken studie Filosofie werd hij opgeleid tot jurist aan de Universiteit van Amsterdam, met bijvakken criminologie en auteursrecht. In 1970 debuteerde hij als 20-jarige dichter in De Gids, op uitnodiging van Ed Hoornik, en als journalist schreef hij sinds zijn 18de voor De Groene Amsterdammer en het Algemeen Handelsblad. In 1969 won hij de prijsvraag bij het 10-jarig bestaan van de ‘Dichtershoek’ van het Handelsblad.
In 1972 trad hij toe tot de redactie van het studentenweekblad Propria Cures, en de brede oriëntatie die hij daar ontwikkelde, heeft hij altijd gekoesterd. Al voor zijn afstuderen kreeg hij een beeldende kunstopdracht van het Ministerie van CRM, zijn foto’s verschenen in NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer en De Revisor en op zijn 25ste werd hij vast literatuurmedewerker van NRC Handelsblad en medewerker bij het Criminologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Daar promoveerde hij in 1980 op Misdaad en Macht, een case-study naar politiek en strafrecht in de DDR.

Reinjan Mulder's recensie van Van der Heijden's 'Advocaat van de Hanen' in CS Literair

Reinjan Mulder over Van der Heijden’s ‘Advocaat van de Hanen’ in CS Literair

Toen hij in de jaren tachtig hoofd van de sectie Justitie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) was en in vakbladen als het Nederlands Juristen Blad, Openbare Uitgaven en het Tijdschrift voor Criminologie publiceerde, bleef Reinjan Mulder voor NRC Handelsblad – en later ook de Volkskrant – schrijven. Hij zat in  het bestuur van cultureel centrum De Melkweg en de Stichting Propria Cures, tot hij in 1989 gevraagd werd literatuur-redacteur bij NRC Handelsblad te worden, als opvolger van mr. K.L. Poll.
Al zou dit het einde betekenen van zijn wetenschappelijke loopbaan, het was een functie die hij niet kon weigeren. Acht jaar bepaalde hij – mede – het literaire klimaat in Nederland in het door hem opgezette CS Literair, totdat de NRC dit supplement verving door ‘Boeken’, een zakelijker supplement zonder schrijversinterviews en primaire literatuur met veel non-fictie, naar het voorbeeld van het Britse Times Litterary Supplement (TLS). 

image002In Mulders ogen waren het op continentale leest geschoeide Cultureel Supplement en CS Literair (in 1991 bekroond met de Gouden Ganzeveer) de kroonjuwelen van NRC Handelsblad en een hoogtepunt in de culturele journalistiek, met medewerkers als  Hermans, Kousbroek, Charlotte Mutsaers, de Van het Reve’s en Arnon Grunberg. Het verdwijnen van de literatuur daaruit was een flinke aderlating. Na een tussenjaar op de opinie-redactie besloot hij daarom zelf boeken te gaan maken, en wel bij De Geus in Breda, waar hij auteurs als Vamba Sherif, Sana Valiulina, Martin Walser en Charles den Tex binnenhaalde en een Nederlands fonds ontwikkelde met Vamba Sherif, Kader Abdolah en Esther Gerritsen. Opvallend was daar ook het opduiken van de jonge schrijver Marek van der Jagt, achter wie zich later Arnon Grunberg bleek te verschuilen.

De afgelopen jaren werkte Reinjan Mulder in zijn woonplaats Amsterdam als (adjunct-)uitgever bij Meulenhoff en Babel & Voss Uitgevers mee aan boeken van Nicol Ljubic (Zeezwijgen), Gabriel Garcia Marquez, Jorge Semprun, Patricia de Martelaere, Arnon Grunberg en Thomas Heerma van Voss. Ook zette hij met de Volkskrant de best verkochte klassieken-reeks aller tijden op: De Leeslijst, met werk van Hella Haasse, Oek de Jong, Gerard Reve en Frans Kellendonk.
Sindsdien werkt hij als auteur, adviseur en freelance editor onder meer voor de Raad voor de rechtspraak, De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad en de uitgeverijen Boom, nai010, Lebowski, De Geus en Nieuw Amsterdam.
In juni 2016 opende in het Rijksmuseum Reinjan Mulder’s tentoonstelling Objectief Nederland. In opdracht van Het Geldersch Landschap (GLK) vervaardigde hij daarvan in 2014 al de voorstudie Objectief Neerijnen, in het kader van het kunstproject Vereeuwigd Landschap. In 2017 werd zijn fotoproject in overleg met hem door Cleo Wächter over gedaan, waarover in 2018 bij nai010 uitgevers het fotoboek Objectief Nederland – Veranderend landschap 1974-2018 verscheen.

Interview over Mulders Zwavelwater in de Tegernseer Zeitung, augustus 2019

Andere uitgeefprojecten van Reinjan Mulder zijn Echte boer zoekt dito vrouw van filosofe Eva-Anne le Coultre (Babel & Voss), De grootste kraak in krantenland van Herman Spinhoff en Kees Schaepman (Nieuw Amsterdam), de  bundel Ik ging van hand tot hand van Marek van der Jagt / Arnon Grunberg (De Geus), Onzichtbare boeken van Thomas Heerma van Voss, drie bundels met schrijvers uit Amsterdam Oost (Babel & Voss) en de voor de Librisprijs genomineerde roman Onze oom van Arnon Grunberg (Lebowski).
In november 2009 en februari 2015 verzorgde Reinjan Mulder de rubriek ‘Kunstwerk van de dag’ op www.galeries.nl.

 

WERK
Voordat in 2019 zijn boeken Zwavelwater en Piet Mulder – Schilder van het Betuws landschap verschenen, kwam in 2018 bij nai010 Uitgevers onder de titel Objectief Nederland – Veranderend landschap, nog fraai een fotoboek uit, dat Reinjan Mulder samen met de fotografe Cleo Wächter (1993) maakte, met 416 foto’s van hun gelijknamige fotoproject en begeleidende teksten van Merel Bem, Ludo van Halem, Peter Delpeut, Henk Baas en Berno Strootman.
In de in 2011 verschenen roman Coffee Company beschrijft Reinjan Mulder een uitgever en een schrijver in de dop die elkaar wekelijks bij de Coffee Company treffen en daar bij veel lattes en cappuccino’s praten over de liefde, Nederlands eerste Nobelprijswinnaar J.H. van ’t Hoff en het uitgeefvak. De pers sprak van ‘een hedendaags Symposion’ en ‘een geslaagde satire op het boekenvak en de moderne tijd’ (De Leeswolf).
objectief_nederland_kleinEerder verschenen bij Nieuw Amsterdam Mulder’s rijk geïllustreerde Vogels van formaat (2007, herdrukt in 2008), over de ornitholoog en vogelschilder J.J. Audubon, en Opnieuw beginnen – Metamorfosen in het bestaan (2009, herdrukt in 2011), een literair-filosofisch essay dat hij samen met zijn vrouw, de latere Denker des Vaderlands Marli Huijer (EUR) schreef (shortlist Socrates Wisselbeker).
Over zijn vader, de schilder Piet Mulder, publiceerde hij in 2014 bij uitgeverij De Weideblik ook al de monografie De zee is saai / The sea is a bore.
In 2016 verscheen bij Babel & Voss het eerste fotoboek Objectief Nederland – Objective Netherlands, met de in 1974 gemaakte van het gelijknamige project, plus een terugblik op dit jeugdwerk.
Een overzicht van de boeken, kranten en tijdschriften waarin Reinjan Mulder publiceerde, vindt u hier.
Van zijn artikelen zijn er ruim 500 integraal op Das Zahngold te vinden, waaronder ca. 250 (al dan niet geactualiseerde) recensies en interviews uit NRC Handelsblad.

SECUNDAIRE LITERATUUR, INTERVIEWS, LINKS, VIDEO’S
Voor een (vertaald) interview met Reinjan Mulder over zijn roman Zwavelwater in de Tegernseer Zeitung click hier.
Voor een beschouwing over de twee boeken rond Objectief Nederland op Archined clickt u hier.
Over zijn roman Coffee Company gaf Reinjan Mulder een interview aan Trouw. In een lezing voor de Nederlandse Club in Wallis ging hij in op de persoonlijke achtergronden van de roman.
Voor het juryverslag van de Socrates Wisselbeker over het genomineerde boek Opnieuw beginnen clickt u hier.
V
oor een recensie van Vogels van Formaat in NRC Handelsblad clickt u hier.
Voor een interview met Marli Huijer en Reinjan Mulder over hun boek Opnieuw beginnen in het Belgische dagblad De Morgen: click hier.

Rijksmuseumconservator Hans Rooseboom en Reinjan Mulder bij de opening van Modern Times

Rijksmuseumconservator Hans Rooseboom en Reinjan Mulder bij de opening van Modern Times (foto Hinde Haest)

Over Reinjan Mulder’s beeldend werk schreef Rijksmuseum conservator dr. Hans Rooseboom in Modern Times – Photography in the 20th century: ‘In the early 1970s a young Dutch law student, Reinjan Mulder, embroidered on [the] principle [of Ed Ruscha]. His aim was to present a truly objective picture of the Netherlands. Instead of choosing the most characteristic locations (to create a ‘typical’ and ‘meaningfull’, though necessarily subjective impression), he decided to use a non-selective method to determine where he would set up his camera. […]’

Een film over de tentoonstelling in het Rijksmuseum vindt u hier.
Een tv-reportage over Reinjan Mulder’s boek ‘Vogels van Formaat’ en het Teyler’s Museum staat hier.
Een gesprek met VPRO’s Anton de Goede over de roman Coffee Company vindt u hier.
Een film van Valerie Granberg over Reinjan Mulder’s project Objectief Neerijnen (2014) is hier te zien.
Een radio-interview over Objectief Nederland bij het VPRO-programma Nooit meer slapen vindt u hier.
Een NRC Handelsblad-reportage uit 2016 over Objectief Nederland vindt u hier.
Een interview met Cleo Wächter over haar verwerking van Reinjan Mulder’s Objectief Nederland in 2017 vindt u hier.
Een Engelse tekst van Reinjan Mulder over zijn fotoproject Objectief Nederland vindt u hier.
Informatie over het vervolgtraject van Objectief Nederland is te vinden op: www.objectiefnederland.nl 

Reinjan Mulders Coffee Company, Objectief Nederland, Zwavelwater en Opnieuw Beginnen zijn o.m. leverbaar via de betere boekwinkel, bol.com en bij Babel & Voss Uitgevers.
Vogels van Formaat is te koop in de museumboekwinkel van Teylers Museum in Haarlem.