Archive for 1990

Een eenmans-actiegroep tegen de rest van Nederland – bij de dood van Renate Rubinstein

Door Reinjan Mulder In het verhaal ‘Niet de woorden maar de stem’, dat in mei 1965 in het maandblad Avenue verscheen, heeft de vrijdag overleden Renate Rubinstein een aantal herinneringen aan haar jeugd beschreven die bij haar bovenkwamen na de dood van haar moeder. Het is een ontroerend verhaal, waarvan ze later heeft gezegd dat […]

Geremd en gulzig – Over Leon de Winter’s Hoffman’s honger

Door Reinjan Mulder Recensie van: Leon de Winter, Hoffman’s honger. Uitg. De Bezige Bij, 1990. Eindelijk heeft Leon de Winter zijn roman Hoffman’s honger voltooid. Ik zeg eindelijk, omdat er in het werk van De Winter nu al een jaar of acht een roman van deze naam voorkomt, zonder dat de lezers dit boek ooit […]

Bij de dood van de schrijver Frans Kellendonk (1950-1990): Voortdurend in verzet

Door Reinjan Mulder Het is niet eenvoudig de donderdag overleden schrijver Frans Kellendonk in enigszins gangbare termen te typeren. Er zijn waarschijnlijk maar weinig schrijvers van zijn generatie die zich zo tegen typeringen hebben verzet als hij. Kellendonk zag het schrijven van romans en verhalen de laatste jaren steeds meer als een ernstige en hoogst […]